Aloituspäivien ohjelma

Aloittavien opiskelijoiden kolme ensimmäistä koulupäivää varmistavat sen, että he tuntevat oppilaitoksen tilat ja toimijat, osaavat kirjautua koulun tietokoneille ja käyttää sähköisiä opiskeluvälineitä sekä tuntevat ryhmänsä opiskelijoita.

Aloituspäivien ohjelman toteutukseen kuuluvat seuraavat mallit, joista jokaiselle on omat tuotekortit:

 • erillinen aloituspäivien lukujärjestys opiskelijoille ja opettajille
 • tilojen ja henkilöiden Power Point -esittely
 • Wilma ja Moodle sähköisten opiskeluympäristöjen käyttöönotto
 • ryhmäytyminen
 • Tullaan tutuiksi -esitietolomake opiskelijoille
 • tilasuunnistus
 • luki-testaus, joka toteutetaan kaikille ryhmille samanaikaisesti (normikäytäntö, ei erillistä tuote-korttia)

Lukujärjestyksen ohjeistus, 1. päivä:

 • lukuvuoden ensimmäinen koulupäivä on varattu aloittaville opiskelijoille, jolloin jatkavilla opiskelijoilla on etäpäivä
 • päivä alkaa koulutuspäällikön tervetulotoivotuksella ja opettajien esittäytymisellä
 • ryhmäohjaajat pitävät nimenhuudon ja vievät ryhmänsä tunnille
 • ensimmäisenä päivänä käydään läpi koulun järjestyssäännöt ja toiminta, jaetaan opiskelijoille henkilötietolomakkeet ja ATK -käyttöluvat kotiin vietäväksi vanhemman allekirjoitusta varten
 • luki-testauksen luetun ymmärtäminen osio, jossa ei ole aikarajaa

Lukujärjestyksen ohjeistus, 2. päivä:

 • luki-testin ajastettavat osiot: erota sanat, kirjoita sanat ja merkityksettömät sanat, tähän ohjeistus vetäjille (ryhmänohjaajat, ammatinohjaajat)
 • ryhmäyttävän kaupunkikierroksen opastus PP-esityksenä. Opettaja ei ole se joka neuvoo, vaan jokainen on nähnyt itse kuvia reitin varrelta ja eteneminen paikasta toiseen on enemmän yhdessäoloa ja seurustelua kuin rastin etsimistä
 • ennen ruokailua on kaksi rastia ja lounaan jälkeen toiset kaksi rastia
 • päivän päätteeksi kokoontuminen koululle ja pieni tarjoilu

Lukujärjestyksen ohjeistus, 3. päivä:
Lukujärjestyksen opettajien lukujärjestykseen on merkitty erilliset sisällöt:

 • tilasuunnistus
 • edellisen päivän Kauppahallitehtävän purku
 • sähköiset opiskeluvälineet oppilaitoksen verkkoon kirjautuminen, Wilma, Moodle ja sähköposti
 • kestävän kehityksen esitys

Lue lisää hankehelmen resursseista, juurruttamisesta ja kehittämisestä Arjen arkki -sivuilta »

Lisätietoja:
Eija Karjalainen, eija.karjalainen@sakky.fi.
TATU – tartu tutkintoon! -hanke, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio

Aloittavien opiskelijoiden orientaatiopäivät

Orientaatiojaksoja on kehitetty TATU-hankkeessa myös Ylä-Savon ammattiopistossa, jossa opiskelijat tutustuvat oppilaitokseen, opettajiin ja oman alansa tiloihin ja laitteisiin kahden ensimmäisen päivän ajan.

Opiskelijoiden tullessa oppilaitokseen he siirtyvät välittömästi omien alojen luokkatiloihin ja työpisteisiin, joissa ovat mukana ryhmänohjaaja sekä alan muut opettajat. Ensimmäisenä orientaatiopäivänä klo 12.00 on juhlallinen opintojen aloitus, johon kuuluu erilaista ohjelmaa ja jossa esittäytyvät esim. opinto-ohjaajat, kuraattori, opintotoimisto, ATK-tuki ja ravitsemuspalvelut.

Toisen opintopäivän aamuna opiskelijat nauttivat kiireettömän aamupalan yhdessä ryhmänohjaajiensa kanssa. Aamupalan jälkeen opiskelijat ja ryhmänohjaajat jatkavat aloilla omien suunnitelmiensa mukaisesti. Jokaiselle opettajalle on laadittu työtehtäväsuunnitelma kahdelle orientaatiopäivälle. Päivien aikana opiskelijoille esitellään alan välineitä ja laitteita sekä sovitetaan ja tilataan työvaatteet. Myös HOPS- keskusteluja voidaan aloittaa näiden kahden päivän aikana.

Lisätietoja:
Terttu Kortelainen, terttu.kortelainen@ysao.fi
TATU – tartu tutkintoon! -hanke, Ylä-Savon ammattiopisto

 

Comments are closed.