Amazing ao -kampuskisailu

AMAZING AO on kisailu, jossa opiskelijat etsivät pienryhmissä (3-5 opiskelijaa) lähtöpisteessä annettuja rasteja oppilaitoksen eri kampuksilta. Kullakin rastilla on aina tehtävä, joka tulee suorittaa. (Esimerkiksi oppilaitoksen kirjastossa tulee etsiä tietty matkailualan kirja tai kone- ja metallialalla selvittää alaan kuuluvia ammattinimikkeitä).

Opiskelijaravintoloiden rastit kuuluvat myös kisaan.  Opiskelijaravintolan  rastipisteellä käymisestä ryhmän jäsenet saavat käynnistään kuittaukseksi kahvi-/teelipukkeet, jotka tulee säilyttää kisan maaliin asti. (Ovat osa motivointia.)

Eri kulkuvälineiden käyttö kampusten välillä on sallittua, rastitehtävien vastauksiin saa ja on suositeltavaa, kysyä neuvoa henkilökunnalta ja muilta opiskelijoilta.

AMAZING AO toteutetaan kahtena peräkkäisenä päivänä, jolloin eri joukkueet voidaan laittaa liikkeelle ja hajauttaa eri päivinä eri kampuksille ja eri rastitehtävien pariin. Mikäli ryhmäkokoonpanot eivät pysy samoina molempina kisailupäivinä, se ei haittaa. Pääasia on, että nuoret saadaan liikkeelle.

Eri kampuksilla ja erilaisissa tehtävissä työskentelevät työntekijät (opettaja, opo, kirjastonhoitaja, koulutuspäällikkö, kuraattori…) suunnittelevat rastitehtävät. Tehtävät voivat olla ryhmän itsenäisesti suoritettavissa (esim. ota kuva kuraattorin huoneen ovikyltistä) tai tehtäviä, jotka tulee suorittaa ohjatusti työsalissa (esim. tee monivärituloste painosalissa).

AMAZING AO:n voittaa ryhmä, jolla on paitsi nopein aikasuoritus, myös hyvin/oikein suoritetut rastitehtävät sekä suurin kerättyjen kahvi-/teelipukkeiden lukumäärä.

AMAZING AO -kampuskisailu edistää uusien opiskelijoiden ryhmäytymistä sekä uusien ja jatkavien opiskelijoiden kohtaamista. Kisailu edistää myös kampukselta toiselle liikkumista ja eri koulutusalojen hahmottamista niiden todellisissa toimintaympäristöissä sekä monialaisen oppilaitoksen yhteisöllisyyttä sekä nivelvaiheen ja muiden ryhmien tunnettuutta oppilaitosyhteisössä.

Lue lisää hankehelmen resursseista, juurruttamisesta ja kehittämisestä Arjen arkki -sivuilta »

 

Comments are closed.