Amis-kioski perusopetuksessa

Amis-kioski -toimintamalli on tarkoitettu perusopetuksen ammatinvalinnan ohjaukseen ja ammatillisen koulutuksen esittelyyn. Toimintamalli tarjoaa tietoa ammatillisesta koulutuksesta perusopetuksen yläkoululaisille ja heidän vanhemmilleen. Koulutusvaihtoehtojen esittelyn lisäksi Amis-kioski tuo ammatillisen koulutuksen lähelle oppilaita ja heidän huoltajiaan.

Perusopetuksen oppilaanohjaaja ja ammattiopiston opinto-ohjaaja suunnittelevat yhdessä ne päivät, jolloin Amis-kioski toteutetaan. Amis-kioskit järjestetään perusopetuksen tiloissa. Peruskoulun oppilaanohjaaja oppilaille ja heidän huoltajilleen, milloin Amis-kioskiin voi koulussa tutustua. Oppilaanohjaaja aikatauluttaa oppilaiden tutustumisen Amis-kioskiin oppituntien aikaan luokittain. Yksi luokka ehtii oppitunnissa tutustua kolmeen eri koulutusalaan.

Ammattiopiston opinto-ohjaaja suunnittelee yhdessä koulutusvastaavien kanssa, mitkä ammattialat ovat Amis-kioskissa esittelemässä koulutuksiaan. Koulutuksia esittelevät opinto-ohjaajan lisäksi ammatinohjaajat sekä opiskelijat, joille on tehty toimintaohje vastuista sekä mukaan otettavista materiaaleista.

Amis-kioskeilla on päivän aikana esillä kaksi – kolme eri ammattialaa, joilla on mukana alan kirjallisuutta, harjoitustöitä, videoesityksiä jne. Opinto-ohjaajalla on mukana infomateriaaleja myös muilta koulutusaloilta. Amis-kioski on paikalla koko päivän niin, että oppilailla on mahdollisuus tulla myös välituntien aikana oman kiinnostuksensa mukaisesti kyselemään lisää koulutuksista ja ammattiin liittyvistä asioista.

Lisätietoja:
Terttu Kortelainen, terttu.kortelainen@ysao.fi
TATU – tartu tutkintoon! -hanke, Ylä-Savon ammattiopisto

Comments are closed.