Ammatillinen ryhmäytyminen

Ammatillinen ryhmäytyminen on työssäoppimisjakson viimeisenä päivänä toteutettava toimintamalli työssäoppimisen kokemusten jäsentelyä varten. Päivään osallistuvat työssäoppimisjaksolta palaavat opiskelijat.

Ryhmäytymisen tavoitteena on, että

  1. opiskelijat hahmottavat arviointikriteerit uudella tavalla, koska ne käsitellään käytännön ongelmina
  2. ammatilliseen tiimityöhön kasvaminen erilaisten työtehtävien tuntemisen kautta, jossa oma työ on osa kokonaisuutta
  3. vuosikurssien ylittäminen valmistaa seuraavien opintovuosien henkilökohtaisiin opintopolkuihin, koska toisella ja kolmannella vuodella ryhmäkokoonpanot vaihtuvat jaksoittain
  4. ryhmät tutustuvat toisiinsa yli luokkarajojen ja valmistautuvat samalla ammatilliseen tiimityöskentelyyn
  5. opiskelijat kiinnittyvät ammatillisiin opintoihin
  6. tuetaan ammatillista kasvua ja omaksi itseksi kasvamista
  7. käynnistetään varhaisen vaiheen ammatillinen verkostoituminen sekä lisätään työelämän edustajien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä

Lisää hankehelmen toteutuksesta Arjen arkin sivuilla »

Lisätietoja:
Anne Nissinen, anne.nissinen@sakky.fi
TATU – tartu tutkintoon! -hanke, Savon ammatti- ja aikuisopisto

Comments are closed.