Arjen Sankarit – motivaatiointerventio

Kurssi on suunnattu opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia, alentunut opiskelumotivaatio tai muita oppimisen haasteita, tai jos vaikuttaa siltä, että opinnot ovat pitkittymässä tai keskeytymässä.

Kurssi on opintojakson mittainen, opintoviikon laajuinen ja se toteutetaan vapaavalintaisena kurssina.

Kurssia tarjotaan opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia, motivaatio-ongelmia tai muita oppimisen haasteita. Kurssilla käydään läpi elämänhallintaan ja opiskelutekniikkaan liittyviä asioita. Opiskelija laatii itselleen opintoihin liittyvän tavoitteen, johon eri menetelmin tuettuna tapaamiskerroilla pyritään.

Kurssin tavoitteena on opiskelijan positiivisen minäkuvan vahvistaminen ja negatiivisen kierteen katkaiseminen. Menetelminä käytetään omien vahvuuksien tunnistamista ja tunnustamista sekä kehittämisen kohteiden löytämistä. Etsitään erilaisia keinoja, joilla näihin voidaan vaikuttaa.

Kurssilla käytetään mahdollisuuksien mukaan yhdessä tekemistä ja erityisesti opiskelijan omien vahvuuksien hyväksikäyttämistä.  Sekä tuki että palaute pyritään antamaan välittömästi ja palautteen annossa keskitytään vain positiiviseen palautteeseen.

 

Lue lisää hankehelmen resursseista, juurruttamisesta ja kehittämisestä Arjen arkki -sivuilta »

Comments are closed.