Asuntolaohjaajien oma työryhmä

Asuntolaohjauksen laadun varmistamiseksi Koulutuskeskus Sedussa on perustettu asuntolaohjaajien oma työryhmä, joka kokoontuu 6 – 8 kertaa lukuvuoden aikana.

Koulutuskeskus Sedun seitsemän asuntolaa sijaitsevat kaukana toisistaan ja niiden toimintaympäristöt ovat erilaiset. Toiminnan kehittämiseksi ja tasalaatuisen palvelun varmistamiseksi perustettiin asuntolaohjaajien työryhmä, jonka tehtävänä on kehittää asuntolatoimintaa omissa asuntoloissa.

Työryhmän puheenjohtaja on päävastuussa asioiden valmistelusta, esittelystä ja koollekutsumisesta. Työryhmä on kokoontunut eri asuntoloissa, mikä on mahdollistanut benchmarkkauksen ko. asuntolan toimintaan. Kokouksissa on ollut mukana tarvittaessa myös asuntolatoiminnasta vastaavia koulutuspäälliköitä sekä opiskeluhuollon muuta henkilöstöä. Lisäksi työryhmän kokoontumisissa voi olla mukana asiantuntijoita mm. turvallisuuteen tai vapaa-aikaan liittyen.

Työryhmällä on myös merkittävä työnohjauksellinen merkitys. Asuntolaohjaajat tekevät usein töitä hyvin itsenäisesti ja yksinäisesti. Työryhmässä on pohdittu usein haastavia tilanteita asuntolan arjessa.

Asuntolaohjaajat ovat yhdessä Koulutuskeskus Sedun johdon kanssa luoneet asuntolaohjaajille yhtenäisen työnimikkeen, työnkuvan ja sitä myöten myös palkkausta on yhtenäistetty. Työryhmä on päättänyt mm. petauspatjoista luopumisesta, yhteisistä järjestyssäännöistä, turvallisuusasiakirjojen päivittämisestä ja ottanut käyttöön työvälineeksi sosiaalista mediaa yhteisellä koulutuksella. Asuntoloissa toimii harrastetutoreita, joiden kouluttamisesta vastaavat asuntolaohjaajat. Käytännössä lukukauden aikana järjestetään yksi koulutus, johon kerätään osallistujia kaikista asuntoloista, koulutuksen koordinointi kuulu puheenjohtajan tehtäviin.

Lisätietoja:
Raija Marttala, etunimi.sukunimi@sedu.fi
Koulutuskeskus Sedu, Fiilistä asumiseen -hanke

Comments are closed.