Asuntolatutorointi

Asuntolatutorit ovat toisen ja kolmannen vuoden asuntolassa asuvia opiskelijoita, jotka yhdessä työntekijöiden kanssa auttavat uusien asukkaiden perehdyttämisessä asumisenkäytäntöihin. Tavoitteena on lisätä asuntolassa asuvien opiskelijoiden viihtymistä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Asuntolatutorit ovat vapaehtoisesti ilmoittautuneita, toimintaan motivoituneita ja ohjeistettuja opiskelijoita, jotka toimivat asuntola- ja vapaa-ajanohjaajan apuna ideoimassa ja järjestämässä opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaa oppilaitoksissa. He ovat mm. syksyllä vastaanottamassa ja opastamassa uusia asuntolaan tulevia opiskelijoita. Asuntolatutoreilla on tärkeä rooli toimia asuntolan arjessa muiden ja erityisesti nuorempien opiskelijoiden tukena ja opastajana sekä myös näyttää hyvää esimerkkiä asuntolassa asumisesta sääntöjä ja käytäntöjä noudattamalla. Asuntolatutoreiden toiminta painottuu opiskelijoiden vapaa-ajan toiminnan aktivoimiseen ja kehittämiseen. Asuntolatutorit kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan ja organisoimaan asuntolan vapaa-ajantoimintaa sekä käsittelemään asuntolaelämästä nousseita asumiseen liittyviä asioita. Lisäksi he toimivat tiiviissä yhteistyössä ryhmätutoreiden kanssa mm. asumisen ja elämänhallinnan kurssin toteuttamiseksi. Asuntolatutorina toimimisesta saa vapaasti valittaviin opintoihin opintoviikkoja aktiivisuuden mukaan.

 

Lue lisää hankehelmen resursseista, juurruttamisesta ja kehittämisestä Arjen arkki -sivuilta »

Comments are closed.