Avitus-chat

Avitus-chat on Oulun Diakoniaopiston, Oulun seudun ammattiopiston ja Oulun Palvelualan opiston matalan kynnyksen anonyymi ohjauspalvelu opiskelijoille. Avituksessa toimii moniammatillinen päivystäjäryhmä mm. kuraattoreja, terveydenhuollon ammattilaisia ja Oulun seurakunnan ev.lut. oppilaitospastoreita.

Avitus-chat on anonyymi, moniammatillinen palvelu oppilaitoksen omille opiskelijoille. Avitus toimii ensikontaktina ammattihenkilöön esimerkiksi silloin, kun nuori on epävarma siitä, kenelle hänen tulisi huolestaan puhua tai kun kynnys keskustella asioista kasvokkain on liian korkea. Chat tarjoaa mahdollisuuden ennaltaehkäisevään työhön niille ammattihenkilöille oppilaitoksessa, jotka ovat päivittäin muutenkin nuoren lähellä.

Palvelusta voi saada apua monenlaisiin opiskelua ja arkea koskeviin ongelmiin. Avituksessa käydään kahdenkeskistä, anonyymia keskustelua: opiskelijan tiedot eivät välity päivystäjälle tai tallennu keskusteluhistoriaan. Palvelussa käsiteltäviä asioita tai ongelmia ei ole rajattu, vaan oppilaitoksen työntekijät kohtaavat opiskelijan hänen ehdoillaan. Neuvoja tai kuuntelijaa voi hakea niin arkipäiväisiin asioihin kuin vakavampiinkin ongelmiin, kuten kiusaamiseen.

Käyttäjät ovat 16-24-vuotiaita oululaisia opiskelijoita. Avittajat tuntevat opiskelijoiden arjen ja oppilaitoksen sekä toisensa, ja osaavat siten ohjata nuoren eteenpäin oppilaitoksen tai kunnan palveluihin. Jatko-ohjaus Avituksessa onkin tehokasta. Avittajat ovat opiskelijan tavoitettavissa myös chatin ulkopuolella, ja chat-keskustelut ovatkin johtaneet aitoihin kohtaamisiin oppilaitoksessa.

Avitus-logo »
Avitus-puhekuplat »

Lue lisää hankehelmen resursseista, juurruttamisesta ja kehittämisestä Arjen arkki -sivuilta »

Comments are closed.