Blogi ohjauksen apuna

Somepedia-hankkeessa koulutettiin kantahämäläisiä opoja toiminnallisten menetelmien käyttöön, läpäisyn tehostamiseksi. Blogissa Ohjaus toimii kuvataan jokainen koulutuskerta ja siellä tehdyt harjoitukset. Osallistujat ovat kommentoineet blogiin omia kokemuksiaan menetelmien käytöstä arjen opotyössä. Blogin lukijat voivat käyttää blogia kuin oppikirjana, oman työn apuna.

Koulutusprosessin tavoitteena on ollut entistä toimivimpien, monipuolisempien ja ohjaukseen soveltuvien menetelmien kehittäminen opinto-ohjaukseen; opotunneille, suur- ja pienryhmiin sekä henkilökohtaiseen ohjaukseen. Toiminnallisten menetelmien haasteena on yleensä ollut se, että niissä ei ole huomioitu koulun 45-75 minuutin oppituntien pituutta tai ylipäätään opinto-ohjauksellisia tavoitteita ja tarpeita.

Prosessiin osallistui puolentoista vuoden aikana kymmenkunta opinto-ohjaajaa. Prosessi jatkuu laajentuen edelleen opoille ja muille opetusalan ammattilaisille.

Prosessi oli vuorovaikutteista ja toiminnallista kehittämistyötä, jossa oli myös työnohjauksellisia elementtejä. Opoilta koulutuksen kuluessa saadun palautteen mukaan koulutus antoi positiivista virtaa opon työhön, ammatti-identiteettiin, toiminnalliseen tekemiseen ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön sekä voimaannutti osallistujia.

Koulutusprosessin avainsanoja olivat mm. turvallisuus, luottamus, oma tila, ryhmä, kiinnittyminen, kohtaaminen, oma ja toisen kokemus, vuorovaikutus – kaikki nämä asiat löytyvät myös ohjauksen ja ohjauksellisuuden ytimestä. Prosessissa niitä kehitettiin opon käytännön työkalupakiksi. Blogi niistä tehtiin, jotta työkalupakki olisi dokumentoitu, jaettavissa ja kokemukset reflektoitavissa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tarja Koskinen, Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinna
puh. 050 4400 483, tarja.koskinen@kktavastia.fi

Comments are closed.