Ennakoivan elämänhallinnan malli

Ennakoivan tukemisen mallin tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä omien valintojen ja tekojen vaikutuksista omaan elämänlaatuun, nuorten aikuistumiseen, ammatilliseen kasvuun ja yhteiskuntatietoisuuteen liittyvien taitojen vahvistaminen sekä ohjata heitä ottamaan vastuuta omasta elämästään ja siihen liittyvistä valinnoista. Ennakoivan tukemisen malli sisältää toteutussuunnitelman ja tehtävät koko opintojen ajaksi.

Toteutuksen tueksi on koottu tehtäväpankki, jonka sisällöt on jaoteltu tukemaan vuosikellojen sisältöjen harjoittamista. Tehtäväpankin tehtävien sisällöt on avattu elämänhallinnallisten asioiden mukaisesti, jotta sieltä löytäisi mahdollisimman helposti ja nopeasti tarvitsemaansa teemaan liittyviä harjoitteita ja materiaalia.

Lataa elämänhallintataitojen tukemisen malli »

Lataa aiheeseen liittyviä tehtäviä »

Lisätietoja: Mirka Kempas, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, etunimi.sukunimi@raseko.fi

Comments are closed.