Erityisryhmät

erityis

Erityisryhmät

Toisinaan opiskelijat voivat tarvita opintojen etenemiseen hieman eriytettyä tukea. Läpäisyohjelman hankkeissa on kehitetty erilaisia apuvälineitä opintojen tukemiseen.