Ohjaus

ohjausOhjaus

Ohjaus on keskeyttämisen ehkäisyn ja läpäisyn tehostamisen näkökulmasta noussut yhdeksi keskeiseksi teemaksi. Ohjauksen tehostamiseksi onkin kehitetty useita hankehelmiä chat-ohjauksesta koulutusalojen esittelyvideoihin.