Hyvinvointivuosikello

Hyvinvointivuosikello on ohjauksen, opiskelijakunnan ja opiskeluhuollon toimijoiden työväline, joka auttaa lukuvuoden toimintojen suunnittelussa, aikataulutuksessa, resursoinnissa ja koordinoinnissa. Vuosikello toimii myös kyseisten toimintojen johtamisen välineenä. Tavoitteena on yhdistää opiskelijakunta- ja tutortyö oppilaitoksen ennaltaehkäisevään huolenpitotyöhön.

Hyvinvointivuosikello sisältää kolme erilaista vuosikelloa: Hyvinvointi- ja opiskelijatoiminnan vuosikello, Opiskelijahuolto- ja turvallisuusvuosikello sekä Ohjauksen vuosikello. Vuosikellon tapahtumat linkittyvät oppilaitoksen opetussuunnitelmaan. Jokaiseen vuosikellon toimintaan tai tapahtumaan kuuluu lyhyt kuvaus siitä, mitä, milloin, missä ja kuka toteuttaa vuosikellon tapahtuman tai toiminnan. Tapahtumat on aikataulutettu kellon eri kuukausille. Tapahtumat ja niiden toteutus on kuvattu tarkemmin eri tiedostoihin, jotka avautuvat sähköisestä kellosta. Tapahtumakuvaukset ohjeistavat tarkemmin toimijoita. Opiskelijat osallistuvat vuosikellon suunnitteluun ja toteutukseen mahdollisimman paljon lukuvuoden aikana. Kelloja voi soveltaa ja muokata eri yksiköiden tarpeita varten.

Oppilaitoksen ennaltaehkäisevä opiskeluhuoltoryhmä käy kellot läpi vuosittain ja tekee yksikön toiminta-suunnitelman niiden pohjalta. Kellon tapahtumiin tehdään samalla tarvittavat lisäykset ja korjaukset.

Hyvinvointivuosikellot:

  1. Hyvinvointi- ja opiskelijakuntatoiminnan vuosikello sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia tapahtumia, joissa on mukana opiskelijoita, henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita.
  2. Ohjauksen ja erityisopetuksen vuosikello sisältää mm. opiskelijan ohjaamisen ja erityisopetuksen prosessit, opiskelijakyselyt, info-tilaisuudet sekä nivelvaihe- ja tiedonsiirtotyön.
  3. Opiskeluhuolto- ja turvallisuusvuosikello sisältää opiskeluhuollon ja oppilaitosturvallisuuden keskeiset toiminnat, kuten kuraattori-, psykologi- ja terveydenhuoltopalvelut. Lisäksi mukana ovat oppilaitoksen opiskeluhuollon toiminnat kuten kotiväenillat, ryhmänvanhimpien kokoukset, huoliryhmät sekä terveyttä ja turvallisuutta edistävät infotilaisuudet. Kellossa on kuvattu myös moniammatillisten verkostojen oppilaitostyö, esim. etsivä nuorisotyö.

Yhteystiedot:
Maarit Palojärvi, maarit.palojarvi@sakky.fi,
Kaija Rautaparta-Pennanen, kaija.rautaparta-pennanen@sakky.fi.
Savon ammatti- ja aikuisopisto,
Iisalmi, liiketalouden ja hallinnon ala sekä sosiaali- ja terveysala, TATU – Tartu tutkintoon! -hanke.

Lue lisää hankehelmen resursseista, juurruttamisesta ja kehittämisestä Arjen arkki -sivuilta »

Comments are closed.