Ilmaisutaitojen ohjaus laajennetussa työssäoppimisessa lastenohjaajille

Lastenohjaajaopiskelijoille, joilta puuttuu kokonainen opintokokonaisuus (ilmo) esim. opintojen keskeytymisen vuoksi eikä siihen liittyviä kursseja ole mahdollista tarjota kuluvan lukukauden aikana minkään ryhmän mukana. Tavoitteena on rakentaa opsin sisältöjen mukainen kokonaisuus, jonka opiskelija voi suorittaa työvaltaisesti. Malli soveltuu hyvin opiskelijalle, joka selkeästi hyötyy työvaltaisesta oppimisesta.

Lastenohjaajaopiskelijoiden ilmaisutaitojen ohjauksesta (ILMO) on laadittu työvaltaisen oppimisen kokonaisuus. Taide- ja ilmaisun opettajat laativat opintokokonaisuudesta 9 ov pituisen jakson, jonka opiskelija voi suorittaa työpaikalla ja oppilaitoksessa. Kurssin pohjana ovat opetussuunnitelma ja työssäoppimisen arviointikriteerit.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja toteuttamalla lapsille tai perheille elämyksellisen tai kokemuksellisen tapahtuman ja käyttää erilaisia ilmaisun keinoja (leikkiä, luovaa ilmaisua, draamaa, käden taitoja, musiikki-, liikunta- ja puheilmaisua, kerrontaa ja kuvallista ilmaisua). Hän valitsee ilmaisumenetelmät varhaiskasvatuksen tai muun kasvatustyön ohjaus- ja esiintymistehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Kokonaisuus työpaikalla käsittää 2 kuuden viikon jaksoa.
Viikko 1: Kirjalliset tehtävät (Moodle).
Viikko 2–4: Työelämässä.
Viikot 5–6: Työelämässä ja koululla: Tulevan ilmaisullisen projektin suunnittelua suunnitelman tekeminen.
Viikot 7–12: Suunnitellun ilmaisuprojektin toteutusta työpaikalla (TOP ja AON).

Yhteystiedot:
Sinikka Silja, TATU – tartu tutkintoon! -hanke, Seurakuntaopisto, sinikka.silja@seurakuntaopisto.fi.

 

Lue lisää hankehelmen resursseista, juurruttamisesta ja kehittämisestä Arjen arkki -sivuilta »

Comments are closed.