Kädestä pitäen työelämään

Kädestä pitäen työelämään on työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämismalli, joka sopii kaikille ammatillisen koulutuksen alalle. Mallin päätavoite on madaltaa opiskelijan kynnystä työelämään lähtemiseen.
Tavoitteena on lisäksi:
 • kuvata opetussuunnitelmaan työpaikoilla toteutettavaa oppimista
 • oppilaitoksen toiminen aktiivisena osana ympäröivää yhteisöä
 • löytää vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä yrityksistä
 • luoda lisää työssäoppimisympäristöjä, mm. pienemmät yritykset ja järjestöt – monipuolisuus
 • madaltaa opiskelijan kynnystä kysyä työssäoppimispaikkaa
  • opiskelija saa kontaktin työnantajiin ja kokemuksia siitä, mitä työpaikalla voi tehdä
  • voi olla tuetumpi vaihtoehto top-jaksolle
 • työyhteisön kehittäminen
  • uudet tavat toteuttaa opetusta
  • opettajien välisen yhteistyön lisääminen
  • opettajan ajantasaisen työelämätiedon päivittäminen ja verkostojen laajentaminen
  • opettajan uudenlaisten ohjaustaitojen kehittyminen
  • opettajan työn kautta koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen ja markkinointi
  • työyhteisön toimijoiden aktiivinen osallistuminen opiskelijoiden projekteihin

työelämän konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen ja työelämän tarpeiden kohtaami-seen

Malli sisältää Excel-pohjaisesti toteutetun vuosikellon (liite), johon:
kootaan alan tapahtumatarjonta ja organisaatiot, joista voi löytyä työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksia:
 • yritys / organisaatio ja sen yhteyshenkilöt ja puhelinnumerot
 • projektit ja työtilaisuudet, joihin voidaan osallistua (eri laajuus huomioiden)
 • yhteistyön mahdollinen aikataulu
 • valmistautumiseen varattava aika, pohjatyöt
 • aiemmat toteutukset
 • yhteistyö toisten tutkinnon osien ja / tai toisten alojen kanssa
yhdistetään ylläoleva tutkinnonosiin ja niiden tarjonnan aikatauluun:
 • vuosikelloon tehdään jokaiselle tutkinnon osalle oma välilehti
 • linkitetään välilehdelle samassa yrityksessä toteutuvat muut vaihtoehtoiset projektit
 • vuosikellon sisältöä päivitetään tarkemmalle tasolle sitä mukaa kun asiat toteutuvat
Malli sisältää myös Ohjeen opettajalle työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun (liite), johon on koottu kokemuksen pohjalta ohjeistus opettajan toimintaa varten sekä esimerkkitarinoita toteutuksesta.
Lisätietoja:
Anne Nissinen, anne.nissinen@sakky.fi
TATU – tartu tukintoon! -hanke, Savon ammatti- ja aikuisopisto

Comments are closed.