Kehittävä asiantuntijaverkostotyö

Kehittävän asiantuntijaverkostotyön mallin kolme kivijalkaa ovat asiantuntijaverkoston työskentely, kahdenväliset toimintamallit ja niihin liittyvä opiskelijoiden palveluita kehittävä työ sekä alueellinen hankeyhteistyö opintoihin kiinnittymisen tukemiseksi. Malli sopii käytettäväksi myös perustyön kehittämisessä.

Asiantuntijaverkoston työn pohjana on sovellettu Sinisen meren strategia (Kim & Mauborgne (2005), Sinisen meren strategia, Talentum, Helsinki). Nelikenttäanalyysin avulla asiantuntijaverkosto voi valita yhteisiä kehittämiskohteita esimerkiksi alueelliseen tai vaikka oppilaitoksen sisäiseen kehittämiseen. Verkostotyötä on kuvattu tarkemmin mallin »ppt-esityksessä.

Kahdenvälisillä toimintamalleilla tarkoitetaan kunkin koulutuksenjärjestäjän ja alueen nuorten palveluita tuottavien toimijoiden keskenään tekemiä opiskelijoiden palveluita ja yhteydenpitoa kehittävää toimintaa. Käytännössä tämä on toteutettu ns. kyläreissuilla, jolloin hanketyöntekijät käyvät vierailulla eri toimijoiden luona, kertovat hankkeesta ja sen tavoitteista ja kuulevat kyseisen organisaation näkemyksiä opiskelijoidensa tilanteesta.

Kolmas kivijalka verkostotyössä koskee oppilaitosten sisäistä, välistä ja ulkoista hankeyhteistyötä. Nuorten palveluiden kehittämistä tavoittelevat hankkeet on kutsuttu mukaan asiantuntijaverkoston työskentelyyn, jonka avulla estetään päällekkäisen työn tekeminen ja mikä tärkeintä, pystytään työnjaon avulla yhdistämään resursseja eri toimintojen kehittämisessä. Hankkeet pyritään näkemään rahoittajina ja kehittämistyön rakenteiden ylläpitäjinä eikä itsetarkoituksina. Keskiössä ei ole hanke, vaan se kehitettävä asia, jolla tuetaan nuorten opintoihin kiinnittymistä.

Lisätietoja:
Seija Kärki, etunimi.sukunimi@sakky.fi
Savon ammatti- ja aikuisopisto, TATU-hanke

Comments are closed.