Kesäkirje aloittaville opiskelijoille

Kesäkirje lähetetään ammatillisessa koulutuksessa aloittaville opiskelijoille ja heidän huoltajilleen. Kesäkirjeen tavoitteena on yhteistyön aloittaminen ryhmänohjaajan, opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa välittömästi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Kirjeellä toivotetaan tervetulleeksi, motivoidaan ja sitoutetaan opiskelija ammatillisiin opintoihin.

Kesäkirje aloitetaan toivottamalla tervetulleeksi opiskelemaan. Ryhmänohjaaja kertoo kirjeessä lyhyesti itsestään ja oppilaitoksen toiminnasta. Kirje kirjoitetaan minä-sinä-muodossa.

Kirje sisältää seuraavia asioita:

  • Opintojen aloituspäivämäärä, oppilaitoksen ja ryhmänohjaajan yhteystiedot
  • Ennen opintojen alkua hoidettavat asiat
  • Hankittavat opiskeluvälineet ja varusteet
  • Oppilaitoksesta jaettava ja lunastettava materiaali

Jokainen aloittavan ryhmän ryhmänohjaaja täyttää ja tulostaa ryhmänsä kirjeet valmiiksi ja toimittaa ne opintotoimistoon kesäkuun alkuun mennessä. Kun opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan, opinto-toimisto ja opinto-ohjaaja lähettävät kesäkirjeen heinäkuun 15. päivään mennessä.

Kesäkirjeen toteuttaminen vaatii sitoutumista ryhmänohjaajilta ja koulutusvastaavilta, jotta kaikkien aloittavien ryhmien opiskelijat tulevat saamaan kesäkirjeen heinäkuussa. Jos aloittavan ryhmän ryhmänohjaaja ei ole tiedossa toukokuussa, vastuu kirjeistä siirtyy koulutusvastaavalle. Opinto-ohjaaja suunnittelee ja vastaa kesäkirjeen prosessista.

Lisätietoja:
Terttu Kortelainen, terttu.kortelainen@ysao.fi
TATU – tartu tutkintoon! -hanke, Ylä-Savon ammattiopisto

Comments are closed.