Koulutuspaketti_Scrum

OppiScrum-työskentelytapa

OppiScrum on työskentelytapa, joka kehittää opiskelijan vastuunottoa, luo yhdessä toimimiseen lisää viihtyisyyttä ja lisää sekä opiskelijoiden että henkilöstön sisäistä yrittäjyyttä ja henkistä omistajuutta.

OppiScrum ei ole prosessi, joka automaattisesti synnyttää osaamista. Se ei ole valmennustekniikka vaan sen avulla luodaan ainoastaan puitteita, joissa voi käyttää erilaisia menettelytapoja, menetelmiä ja tekniikoita opettamiseen, oppimiseen ja osaamisen arviointiin. OppiScrum edellyttää, ja se myös luo, avoimuutta suunnitelmiin ja valittuun ongelman ratkaisun lähestymistapaan, jotta oppijat kykenevät kehittämään itseään työtehtäviä ratkoessaan. Menettelytapa haastaa oppijat suunnittelemaan omat työnsä, määrittämään työn laadun tavoitetasot ja laatimaan aikataulut työskentelylle sekä asettamaan selkeät oppimis- ja osaamistavoitteet itselleen.

Varsinainen toiminta tapahtuu sovitun opintojakson puitteissa. Opintojakso muodostuu työrupeamista eli sprinteistä. Sprintin aikana oppijatiimi toteuttaa oppimistehtäviä. Sprintti on sovitun mittainen ajanjakso toteuttaa tavoitteellisesti sovittuja toimia ja tekoja, joilla tähdätään oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen. Sprintin vaiheet ovat

  1. ScrumMasterin (oppijatiimin vetäjä) ja oppijatiimien jäsenten valinta, jota tuoteomistaja ohjaa;
  2. Kaikkien opintoihin liittyvien tehtävien kuvaaminen eli koko opintojen työlistan esitteleminen; Työlistaan liittyvien tehtävien aikatauluttaminen sekä käytettävissä olevista resursseista (tavallisesti aika) sopiminen. Tämä on tuoteomistajan vastuualuetta;
  3. Sprintin aikana suoritettavien tehtävien valitseminen ja tehtävien toteuttaminen. Oppijatiimi valitsee, jakaa keskenään ja tekee sovitut tehtävät;
  4. Sprintin päättyy kun kaikki tehtävälistan tehtävät on tehty. Sprintti kestää tavallisesti 1-2 viikkoa, jonka jälkeen käydään oppijatiimissä keskustelut siitä mitä on tehty ja kuinka tavoitellut seikat ovat toteutuneet.

Lue lisää OppiScrum-oppaasta »

Haluatko tietää lisää mallin soveltamisesta? Ota yhteyttä ja sovi esittelystä

Otto Burman, otto.burman@businesscollege.fi
puh. 044 775 6437
Scrum-toimintamalli oppilaitoksen pedagogisena työvälineenä -hanke, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto

Comments are closed.