Kuraattoritunti

Ammattiopisto Liviassa on otettu käyttöön kuraattoritunti, jossa kuraattori käy jokaisessa alkavassa ryhmässä kertomassa itsestään ja toimenkuvastaan. Tunnin aikana solmitaan ryhmän pelisäännöt, joka Liviassa kulkee nimellä Luokkahenkisuunnitelma. Tunnin aikana opiskelijat vastaavat myös kuraattorin haastattelulomakkeeseen.

Kuraattoritunnin aikana kuraattori tutustuu opiskelijoihinsa ja saa haastattelun kautta tietoa opiskelijoista, joka ei muuten hänelle välttämättä välittyisi. Helpottaa mahdollisiin ongelmiin puuttumista ja ongelmien varhaista havaitsemista.

Lataa kuraattoritunnin haastattelulomake »

Lisätietoja: Essi Erävesi, Ammattiopisto Livia, etunimi.sukunimi@livia.fi

Comments are closed.