Liikunnan integrointi ammattiin

Opiskelukyky – Opiskelijan oikeus -projektissa yhtenä osa-alueena on ollut tuoda liikunnnanopetus mahdollisimman lähelle opiskelijoita ja osaltaan madaltaa kynnystä liikunnan aloittamiseen. Tarkoituksena on ollut tuoda liikunta osaksi opiskelijoiden arkea ja integroida se osittain osaksi ammattiopintoja.

Tämän vuoksi jokaisen aloittavan ryhmän kanssa meillä Porvoon Amistolla on pidetty niin sanottua työsaliliikuntaa, eli liikunta on viety sinne missä opiskelijat sitä oikeasti tarvitsevat. Kuluvan vuoden aikana tunteja on pidetty menestyksekkäästi niin varastossa, autohallissa kuin keittiössä. Tuntien tarkoituksena on toisaalta ollut osoittaa opiskelijoille kuinka raskasta heidän työnsä voi pahimmillaan olla, ja toisaalta opettaa heitä pitämään työkunnostaan huolta myös työpäivän aikana. Esimerkkiksi elintarvikealan opiskelijat joutuvat työssään seisomaan pitkiä aikoja paikallaan, joten miten voisimme taukoliikunnalla helpoottaa heidän jaksamistaan työssään.

Jokainen ala on erilainen, joten jokaiselle alalle tulisi räätälöidä omat sisältönsä, jotka tukevat opiskijoita jaksamaan tulevassa ammatissaan. Liikunnanopetuksen tulisi tulevaisuudessa vastata juuri tähän ongelmaan, miten voisimme opiskelijoiden työkykyä ja jaksamista parantaa.

Yhteystiedot:
esa.maki-tulokas@amisto.fi, 040 6722 568

Lue lisää hankehelmen resursseista, juurruttamisesta ja kehittämisestä Arjen arkki -sivuilta »

Comments are closed.