Lukikurssi

Avaimia oppimiseen ja ammattiviestintään, 1 OV, vapaasti valittava opintojakso

Tavoitteena, että opiskelija

  • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oppijana
  • vahvistaa taitojaan oppijana
  • vahvistaa luku- ja kirjoitustaitojaan ammattiosaamisen näkökulmasta
  • oppii arvioimaan omia äidinkielen taitojaan ja pyrkii kehittämään niitä jatkuvasti
  • tuntee sujuvan lukemisen ja kirjoittamisen edellytykset
  • hankkii vuorovaikutustaitoja ja tunnistaa oman alansa viestintätilanteet
  • saa valmiuksia opinnoissa ja työelämäviestinnässä toimimiseen

 

Lue lisää hankehelmen resursseista, juurruttamisesta ja kehittämisestä Arjen arkki -sivuilta »

Comments are closed.