MISU – Mitä sulle kuuluu?

Oppilaitoksen koko henkilökunnalle kehitetyn MISU-mallin tavoitteena on, että jokainen tunnistaa opiskelijan tuen tarpeen ja osaa ohjata hänet eteenpäin. Mallin keskeisiä lähtökohtia ovat toisen ihmisen kohtaaminen ja aito kuunteleminen.

Malli koostuu kolmesta osasta:

  1. Kun kuka tahansa oppilaitoksen henkilöstöstä tunnistaa opiskelijan tuen tarpeen, hän ohjaa opiskelijan eteenpäin ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan luo, joka selvittää tarkemmin opiskelijan tarpeen ja tekee tarvittavan suunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet, aikataulu, seuranta sekä opiskelijan tukemiseen osallistuvat henkilöt.
  2. Ohjaustyössä toimivat henkilöt, esimerkiksi opinto-ohjaajat, jalkautuvat aktiivisesti opiskelijoiden tavoitettavaksi työsaleihin, luokkiin, yhteisiin tiloihin, jututtavat ryhmänohjaajia sekä opiskelijoita ja seuraavat ryhmien poissaolotilannetta. Tarvittaessa opinto-ohjaaja tai muu ohjaustyössä toimiva henkilö kutsuu opiskelijan keskustelemaan, jolloin laaditaan edellä kuvattu suunnitelma.
  3. Ohjaustyössä edetään neljävaiheisen Huolenpidon portaiden  -ohjausmallin mukaisesti.

Mallin luonteeseen kuuluu, että opinto-ohjaaja on aidosti kiinnostunut opiskelijan tilanteesta. Kohtaamisissa toimitaan kiireettömästi ja tavoitteena on päästä hyvään, luottamukselliseen dialogiin. Opiskeli-jan ollessa alaikäinen, häneltä kysytään, keitä hän jatkossa haluaa mukaan ohjauskeskusteluihin.

Lisätietoja:
Terttu Kortelainen, terttu.kortelainen@ysao.fi
TATU – tartu tutkintoon -hanke, Ylä-Savon ammattiopisto

Sari Karvali, sari.karvali@ysao.fi
TATU – tartu tutkintoon -hanke, Ylä-Savon ammattiopisto

Comments are closed.