Motivaatiokysely

Niilo Mäki instituutissa kehitetyn kyselyn perusteella on tehty riskianalyysi keskeyttämisen aikomisen tunnistamiseksi. Aloittaville opiskelijoille on toteutettu nettipohjainen motivaatiokysely. Kyselyn avulla voidaan tunnistaa opiskelijoita joilla ei ole opiskelumotivaatiota, joiden opinnot tulevat todennäköisesti venymään tai joilla on riski keskeyttää opinnot. Kysely on kehitetty NMI:n Motivoimaa -hankkeessa, ja sen kehittämistä on jatkettu Polkuja- ja Polkuja 2 ja 3 -hankkeissa. Keväällä 2013 kyselystä saatiin kehitettyä uusi, käyttäjäystävällisempi versio, joka pohjautuu JAO:ssa Motivoimaa -hankkeen aikana kerättyyn kahden kohortin kolmen vuoden pitkittäisaineistoon.

Kysely suoritetaan heti lukuvuoden alkaessa, jolloin opiskelijoita voidaan tukea nopeasti ja näin ehkäistä ongelmia. Kullekin opiskelijalle pyritään löytämään yksilöllisesti sopivat opinpolut. Hankkeessa pyritään huomioimaan eri kohderyhmiin tehoavat toimenpiteet.

Kyselyn avulla voidaan tunnistaa opiskelijoita, joiden motivoitumattomuus ilmenee eri tavoin. Toisilla se ilmenee poissaoloina tai keskeyttämisalttiutena, toisilla suorittamattomina kursseina. Lisäksi arvioidaan, kuinka vakavaksi tilanne voi muodostua; kuka tarvitsee välittömästi henkilökohtaista tukea, kuka taas voisi hyötyä ryhmä- tai kurssimuotoisesta tuesta. Interventioryhmään valitaan opiskelijat ryhmänohjaajien suositusten ja kyselyn perusteella.

Lisätietoja: Anne Eteläaho, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
anne.etelaaho@kpedu.fi

Comments are closed.