Nuorisotyön kotikäynnit

OIVA-hankkeen nuorisotyöntekijät tekivät tarvittaessa myös kotikäyntejä nuoren luo. Kotikäynti on aiheellista silloin kun nuori ei tule kouluun, eikä vastaa enää puhelimeen tai häntä ei tavoiteta muillakaan keinoin. Toiveen kotikäynnistä tekee joko ryhmänohjaaja tai opiskelijapalveluiden työntekijä. Kotikäyntiä ei koskaan tehdä yksin, vaan hankkeen nuorisotyöntekijä pyytää avukseen joko talon työntekijän tai alueen etsivän nuorisotyöntekijän. Nuorisotyöntekijää voidaan pyytää mukaan kotikäynnille pariksi myös opiskelijapalveluiden puolelta. Kotikäynti pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian pyynnön jälkeen, mieluiten heti samana päivänä.

Pääsääntöisesti silloin kun nuori on tavoitettu kotoa, vastaanotto on ollut positiivinen. Nuori on kokenut, että hänestä ollaan huolissaan ja häntä halutaan auttaa. Nuoren kanssa sovitaan koululle pikaisesti tapaaminen, jossa mietitään syitä ja seurauksia katoamiseen ja tarvittava lisätuki opiskeluiden jatkamiseen. Välillä nuorten tilanne on sellainen, että opiskeluiden jatkaminen on mahdotonta sillä hetkellä. Jos opiskelijan opinnot keskeytetään tai hän eroaa, hänet ohjataan etsivälle nuorisotyölle. Kotikäynnin yhteydessä etsivä nuorisotyöntekijä on tullut jo tutuksi nuorelle ja jatkopoluttaminen on helpompaa. Kun nuorta ei tavoiteta, hänen postilaatikkoonsa jätetään viesti käynnistä ja pyydetään ottamaan pikaisesti yhteyttä kouluun.

Kotikäynnit eivät ole oppilaitosnuorisotyöntekijän arkipäivää, mutta tarvittava lisä opiskelijapalveluihin. Kaikissa kunnissa kotikäyntejä ei voida toteuttaa etsivän nuorisotyön kanssa samalla tavalla. Etsivän nuorisotyön resurssit eivät riitä kaikilla paikkakunnilla ja toisaalta kunnissa on erilaisia käytänteitä etsivän nuorisotyön työtavoista.

Comments are closed.