Nuorisotyön ryhmätoiminta ammatillisen koulutuksen sisällä

OIVA-hankkeen nuorisotyöntekijät järjestivät opiskelijoille ryhmämuotoista toimintaa, jossa käsiteltiin muun muassa elämänhallintaan ja itsenäistymiseen liittyviä asioita. Näitä tai vastaavia asioita voidaan käydä ryhmässä läpi yhdessä ryhmänohjaajan kanssa. Ryhmissä kierrettiin pääsääntöisesti opiskeluiden alkuvaiheessa. Näin voitiin samalla tiedottaa opiskelijoille nuorisotyön tarjoamista palveluista.

Tarvittaessa ryhmän kanssa voidaan työstää asioita pitemmänkin aikavälillä. OIVA-hankkeen aikana on myös kokeiltu ryhmänohjaajan kanssa toimintatapaa, jossa on lähdetty pois koulun alueelta ja ryhmän kanssa on oleiltu esimerkiksi päivä metsässä. Nämä kokeilut vaativat heittäytymistä myös ryhmänohjaajan puolelta, mutta onnistuessaan tarjoavat uudenlaisen kohtauspaikan opiskelijan, opettajan ja nuorisotyöntekijän välille. Yhdessä ryhmänohjaajan kanssa työtä tehtäessä erilaiset ja uudenlaiset mallit ryhmän kanssa työskentelyyn saadaan siirrettyä ryhmänohjaajalle.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Oiva-hankkeessa kokeiltiin erilaisia nuorisotyön ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön malleja.

Comments are closed.