Ohjauksen ja erityisopetuksen vaiheet ja vastuut

Opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen vaiheet ja vastuut -kuvauksen avulla visualisoidaan eri toimijoiden uudet tehtävät opintojen eri vaiheissa. Kuvaus tehtiin Salon seudun ammattiopistossa nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen yhdistymisen lähtökohdista. Yhdistymisen myötä organisoitiin uudelleen myös opintojen ohjaus ja erityisopetus.

Opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen vaiheet ja vastuut – kuvaus tehtiin organisaatiouudistusta valmistelevassa työryhmässä, jossa oli jäseninä erityisopetuksen, opinto-ohjauksen ja opiskeluhuollon henkilöstöä. Työryhmän tehtävä oli tehdä ehdotus ohjauksen ja erityisopetuksen työnjaosta ja toteutuksesta opintojen eri vaiheissa. Ohjaukseen liittyvät tehtävät kuvattiin hakeutumisvaiheen, opintojen aloittamisen, opintojen aikaisen ohjaukseen ja opintojen päättämisen palveluina. Erityisopetuksen toimenpiteet kuvattiin henkilökohtaistamiseen, erityisopiskelijaksi nimeämiseen, HOJKS:n perustamiseen ja suunnitelman tekemiseen, tukitoimien suunnitteluun, organisointiin ja toteuttamiseen, tuki työssäoppimiseen, opintojen mukauttamiseen, opintojen etenemisen seuraamiseen sekä työllistymisen tukemiseen liittyen. Uudistuksen yhteydessä koulutusaloille nimettiin opinto-ohjaaja – erityisopettaja työparit, joiden työpisteet sijaitsevat mahdollisimman lähellä opiskelijoita.

Lataa kuvaus tästä».

Lisätietoja:
Marja-Liisa Hirvonen,etunimi.sukunimi@sskky.fi
Salon seudun ammattiopisto, Osuva ohjaus -hanke

 

 

Comments are closed.