Ohjauksen suunnitelma

Opinto-ohjauksen suunnitelman tueksi luodun Ohjauksen suunnitelman avulla ohjaus tehdään näkyväksi ja suunnitelmalliseksi toiminnaksi. Ohjauksen suunnitelman avulla on mahdollisuus arvioida, suunnitella ja toteuttaa systemaattisesti ohjaustoimintaa arjessa.

Ensimmäiseksi toimintasuunnitelmassa arvioidaan mennyt lukuvuosi. Arvioinnissa tarkastellaan onnistumiset ja kehittämiskohteet sekä kirjataan toimenpiteet tulevalle vuodelle. Lukuvuoden alussa pidettyä opettajien ja muun henkilöstön yhteistä suunnittelutapaaminen on hyvä toimintatapa, jotta voidaan keskustella ohjauksesta. Lisäksi toiminnasta on tullut entistä suunnitelmallisempaa ja laadukkaampaa.

Toimenpiteiden ja vuosikellon kirjaamisen lisäksi toimintasuunnitelmassa keskustellaan kunkin toimijan rooleista ja vastuutehtävistä. Suunnitelmaa tarkastellaan ja päivitetään lukuvuoden kuluessa.

Toimintasuunnitelman avulla ohjaus tulee konkreettiseksi osaksi kaikkien toimijoiden arkea. Suunnitelman avulla varmistetaan, että opiskelijat saavat riittävästi laadukasta ohjausta ja kaikki toimijat tietävät omat roolinsa.

Lataa ohjaussuunnitelmapohja tästä».

Tutustu myös Keudan opinto-ohjauksen suunnitelmaan».

Lisätietoja:
Milla-Miia Luosujärvi, opiskelija-asioiden päällikkö
etunimi.sukunimi@keuda.fi
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, LOKOMO – Laatua opinto-ohjaukseen kohdennetusti moniverkostoissa -hanke

Comments are closed.