Ohjauksen mittaristo

Ohjauksen mittaristo on työkalu, jota voidaan hyödyntää laadullisessa itsearvioinnissa ja näin edistää ohjauksen huomioimista koulutuksen järjestäjän toimintajärjestelmissä. Mittariston suunnittelussa on huomioitu Opetushallituksen luomat hyvän ohjauksen kriteerit sekä koulutuksen tutkimuslaitoksen/Jyväskylän yliopiston tutkimukselliset näkökulmat.

Mittariston kautta saa tietoa mm. seuraavista ohjaukseen vaikuttavista kysymyksistä:
– Tulisiko ohjausta lisätä opiskelun aikana tai siirtymissä?
– Mihin opiskelijat tarvitsevat/hakevat eniten ohjausta?
– Saavuttaako ohjaus opiskelijoita?
– Kohtaavatko opiskelijoiden tarvitsema ohjaus ja oppilaitoksessa määritellyt ohjauksen tavoitteet?
– Onko ohjauksen suunnittelu ja toteutus kokonaisvaltaista?

Mittaaminen toteutetaan opiskelijoille ja ohjauksen toteuttajille suunnatuilla kyselypatteristoilla. Näitä patteristoja voi kokeilla osoitteessa arjenarkki.fi/kyselyt nimellä Tutustumisversio.

Kun haluatte toteuttaa kyselyt omassa organisaatiossanne, ottakaa yhteyttä Ville Virtaseen (SAKU ry), niin hän luo kyselypohjan haluamillanne taustatiedoilla. Kyselyihin annetaan organisaatiokohtaiset tunnukset, joilla ne on eroteltu muiden koulutuksenjärjestäjien kyselyistä. Kyselyjen jälkeen lähetetään yhteenvedot tuloksista, jonka jälkeen koulutuksenjärjestäjä tekee niistä tulkintansa ohjauksen kehittämistä varten. Nämä tulokset ovat saatavissa pdf-, power point-, excel- sekä word -muodoissa ja ovat siis ainoastaan oman koulutuksenjärjestäjän nähtävillä.

Ohjauksen mittariston esite»

Lisätietoja:
Ville Virtanen, etunimi.sukunimi@sakury.net

Comments are closed.