Opintojen etenemisen tarkastelu – TSEKKAUS

TSEKKAUS on erityisesti nuorille opiskelijoille ja heidän ryhmän vastuuopettajille, opintojen etenemisen seuraamiseksi kehitetty toimintamalli. Pyrkimyksenä on, että opiskelija olisi itse aktiivinen toimija opintojen etenemisen seurannan suhteen ja hän saisi konkreettisen täsmäavun mahdollisiin ongelmiinsa nopeasti.  Opiskelija motivoidaan laatimaan itse toimintasuunnitelmia, johon voi sitoutua.

Opiskelija tekee TSEKKAUKSEN eli omatoimisen tarkastelun Wilmassa, missä hän käy läpi omat kurssi-suoritukset ja poissaolot. Tilanne raportoidaan ryhmän vastuuopettajalle suullisesti keskustelemalla tai opiskelijan vastaukset voidaan koota kirjallisesti esim. erikseen laaditulla Socrativen mobiilikyselyllä. Tsekkauksen yhteydessä opiskelija laatii itse toimintasuunnitelman, kuinka puuttuvat kurssisuoritukset laitetaan kuntoon ja opinnot saadaan etenemään aikataulussa. Tämän jälkeen ryhmälle tai yksittäiselle opiskelijalle merkitään SARANA-lukkariaika rästitehtävien tekemistä varten. Lisäksi ryhmän vastuuopettaja voi kutsua opiskelijan tarvittaessa henkilökohtaiseen HUOLI- palaverin, missä mahdollisiin ongelmatilanteisiin haetaan ratkaisua motivoinnin ja neuvonnan hengessä.

HUOLI-palaverissa voi olla paikalla myös erityisopettaja tai koulutuspäällikkö tilanteen mukaan.  Tarvittavasta tuesta tai jatkotoimista sovitaan yhteisesti ja palaveri kirjataan Wilmaan.

Opintojen etenemisen tarkastelu eli TSEKKAUS olisi hyvä toteuttaa erityisesti seuraavina ajankohtina:

  1. ennen jakson päättymistä, että tehtävät saadaan ajoissa valmiiksi ja poissaolot korvattua ennen uudenjakso alkua
  2. jakson päättymisen jälkeen, kun opiskelijan kurssisuoritukset ovat kirjautuneet opettajilta ja nähdään, mitä suorituksia puuttuu
  3. ennen työssäoppimiseen lähtöä, että saadaan teoriakurssit kuntoon tai
  4. hyvissä ajoin ennen valmistumista, ettei valmistuminen viivästyisi.

Kurssin opettajat tulee velvoittaa merkitsemään kurssisuoritukset Wilmaan kahden viikon sisällä kurssin päättymisestä tai ilmoittamaan jakson aikana tapahtuvista huolestuttavista laiminlyönneistä ryhmän vastuuopettajalle. Lisäksi tuntipäiväkirja ja poissaolot tulee olla ajan tasalla.

Yhteystiedot:
Pirkko Naukkarinen. TATU – tartu tutkintoon! -hanke, Seurakuntaopisto; pirkko.naukkarinen@seurakuntaopisto.fi

Lue lisää hankehelmen resursseista, juurruttamisesta ja kehittämisestä Arjen arkki -sivuilta »

Comments are closed.