Opintojen sisällöt ymmärrettäviksi

Prosessikuvaus siitä, miten opetussuunnitelma ja opintojen kuvaukset saadaan opiskelijoille ymmärrettävämmiksi. Esimerkkinä tarjoilijoiden koulutus.

  1. Etsi käsiisi perustutkinnon ops tai sen perusteella tehty lukusuunnitelma (esim. excel-taulukko), jossa on lueteltu kaikki tutkintoon sisältyvät opintokokonaisuudet ja niihin sisältyvät kurssit.
  2. Selkeytä opintokokonaisuuksien ja kurssien tavoite – mitä ja millaisia taitoja opiskelijan pitää oppia?
  3. Ideoi esim. kollegojen kanssa ammattialaa oleellisesti visualisoivia seikkoja. Esim. tarjoilijoiden ammattiin ja opiskeluun liittyy lautaset ja pöytä.
  4. Ideoi samalla tavalla opintokokonaisuuksia kuvaavia visuaalisia tekijöitä esim. asiakaspalvelua kuvaa kanssakäyminen asiakkaan kanssa, tarjoilua kuvaa tarjoilija tarjoilemassa.
  5. Valitse ideoinnin tuloksena ns. pohjakuva, jossa on yhtä monta elementtiä kuin tutkinnossa on opintokokonaisuuksia. Tarjoilijoiden koulutuksessa kokonaisuuksia on kuusi eli kuusi tyhjää lautasta pöydällä, jossa on liina. Samalla tavalla ota kuvia tai etsi kuvapankista 6 kpl valmiita kuvia, jotka kuvaavat opintokokonaisuuden tavoitteita ja sisältöä. Muista tekijänoikeudet!
  6. Visualisoi esim. yhdessä graafisen alan taitajan kanssa kaksi kuvaa.  Ensin ns. pohjakuva, jossa on esimerkiksi vain ääriviivat opintoalan peruselementeistä ja toiseksi samaan pohjaan tehty kuva ääriviivoineen, jossa on opintokokonaisuuksia avaavat kuvat.  Peruskuva on siten opintojen aloitustilanne, joissa opintoja ei ole suoritettu. Toinen kuva on kertoo, miltä tilanne näyttää, kun opinnot on suoritettu.
  7. Opiskelija saa opintojen alkaessa kummankin kuvan tulostettuna. Ja sitä mukaan kun opinnot kertyvät, lautaset täyttyvät leikkaamalla ja liimaamalla suoritetut kurssit tyhjän kuvan päälle.

Opiskelijalle kuvat konkretisoivat opintojen tilannetta. Ryhmänohjaajan on helppo myös kertoa opiskelijoille sekä huoltajille opintojen sisällöstä ja toteutumisesta.

Katso esimerkki valmiista tarjoilijoiden ops-kuvasta»

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tarja Koskinen, Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinna
puh. 050 4400 438, tarja.koskinen@kktavastia.fi

Comments are closed.