Opiskelijoiden kyselyt

Salon seudun ammattiopistossa on hankkeen aikana uusittu vanhoja ja tuotettu uusia opiskelijoiden viihtyvyyteen ja opiskelun sujuvuuteen liittyviä kyselyitä.

Aloitusvaiheen kysely on suunnattu ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja se toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden puolivälissä. Webropol-kyselyssä tiedustellaan muun muassa opiskelijoiden näkemyksiä siitä, miten opintoihin perehdytyksessä on onnistuttu tai onko ryhmänohjaus toiminut toivotulla tavalla. Saatua palautetta hyödynnetään ryhmänohjaajien koulutuksessa ja seuraavan lukuvuoden alun suunnittelussa.

Tutustu kyselypohjaan »

— — — — — — — — — — — — — — —

Toisen vuoden opiskelijoille suunnatussa webropol-kyselyssä selvitetään opiskelun sujumista ja opiskelijoiden näkemyksiä muun muassa opetuksen laadusta ja tilojen toimivuudesta.

Tutustu kyselypohjaan »

— — — — — — — — — — — — — — —

Palauteprosessiin paneuduttiin Salossa oikein toden teolla ja prosessiin suunniteltiinkin oma toimintamallinsa. Tällä varmistetaan, että palautteiden käsittely hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi tällä varmistetaan se, että tieto palautteiden johdosta tehtävistä toimenpiteistä palautuu myös opiskelijoille.

Tutustu palauteprosessiin »

Lisätietoja: Mervi Leino, Salon seudun ammattiopisto, etunimi.sukunimi@sskky.fi

Comments are closed.