Opiskelu ja työhyvinvointi

Opiskelu- ja työhyvinvointi -opintokokonaisuus suoritetaan työpajajaksolla. Se sisältää liikuntaa, terveystietoa, itsenäisen asumisen ja omasta elinympäristöstä huolehtimisen taitoja sekä työelämätietoutta. Kokonaisuudessa huomioidaan myös sosiaaliset taidot ja ryhmässä toimimisen valmiudet. Tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja elämänhallintaa tukevaa osaamista sekä oman ammattialan tuntemusta.

Toteutus sisältää yhteistä, ohjattua toimintaa ja itsenäistä harrastamista. Opintoihin tunnustus perustuu työpajojen antamaan todistukseen ja mahdolliseen osaamistodistukseen. Suoritusta arvioidaan lisäksi työpajarekisterin oppimispäiväkirjalla, jota nuori päivittää työpajalla ja itsenäisesti suoritetusta liikunnasta sekä mm. erilaisiin kulttuuritapahtumiin ja -palveluihin osallistumisesta. Työpaja antaa suoritusmerkinnän. Opiskelu- ja työhyvinvointi -kokonaisuus tunnustetaan yksilöllisesti oppilaitokseen hyväksytylle opiskelijalle.

Opiskelu- ja työhyvinvointi opintokokonaisuuden voi suorittaa työpajoilla ja se voidaan myöhemmin tunnustaa ammatillisiin opintoihin yksilöllisesti. Opiskelija hyötyy työpajajaksosta, kun opintokokonaisuus lyhentää opiskeluaikaa.

Opiskelu- ja työhyvinvointi opintokokonaisuuden tavoite:
Kokonaisuuden suorittaja
– osaa tarkastella omia elämäntapojaan terveyden näkökulmasta
– osaa edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan.
– ymmärtää savuttomuuden merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille
– sisäistää yleisesti asumiseen liittyvät yhteiset pelisäännöt
– osaa suunnitella talouttaan ja ymmärtää rahankäyttönsä vaikutukset elämäänsä pitkällä tähtäimellä
– tuntee oman asuinpaikkakuntansa palveluja, mm. sosiaali-, terveys-, virasto- ja asiointipalvelut sekä vapaa-ajanviettomahdollisuudet
– tuntee työelämän pelisäännöt ja on osallistunut oppilaitos- ja yritysvierailuille

Opintokokonaisuuden sisältö:
– Työtä pajalla, työelämään tutustumista
– Viikoittaista ohjattua ja itsenäisesti suoritettua liikuntaa ja erilaisiin liikuntalajeihin tutustumista
– Toiminnalliset teemapäivät
– Tolokkua elämää -kurssit (mielenterveys/lepo/virkistys, päihde/tupakka, seksuaaliterveys, ravinto)
– Arjentaidot – siivous- ja ruoanlaitto
– Oppisopimusinfot ja kansainvälisyysinfot
– Asumis- ja talousinfot
– Tutustuminen alueen kulttuuritarjontaan

Lisätietoja:
Anna-Mari Saarela, etunimi.sukunimi@osao.fi
Oulun seudun ammattiopisto, OSAO , Metka 3 -hanke

Comments are closed.