Opiskeluhuollon käsikirja

Opiskeluhuollon käsikirjasivuston tarkoituksena on esitellä opiskeluhuollon rooli hyvinvoivan oppimisympäristön kokonaisuudessa. Käsikirjasta löytyvät koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten opiskeluhuollon toteuttamiseen liittyvät lakien ja asetusten määrittelemät vastuut ja velvollisuudet sekä linkkejä lakeihin, asetuksiin, määräyksiin sekä ohjeisiin ja toimintamalleihin. Lisäksi käsikirja sisältää opiskeluhuollon toteutumisen arviointiin liittyviä tarkistuslistoja, joiden avulla voidaan arvioida koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten opiskeluhuollon velvoitteiden toteutumista. Tarkistuslistojen avulla voidaan arvioida myös opiskeluhuollon laatua ja määrittää kehittämistä tarvitsevat palvelut. Käsikirjassa on huomioitu 1.8.2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskeluhuoltolaki.

Opiskeluhuollon käsikirja on laadittu osana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallinnoimaa Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hanketta. Käsikirja on julkaistu web-sivuina osana Arjen arkki -hyvinvointisivustoa, jotta käsikirja on  jatkuvasti täydennettävissä ja muokattavissa. Käsikirja-sivuille tullaan lisäämään hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät lain toimeenpanoon.

Opiskeluhuollon käsikirja »

Yhteystiedot:
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä: Anne Eteläaho, anne.etelaaho@kpedu.fi
SAKU ry: Ville Virtanen, ville.virtanen@sakury.net

Lue lisää hankehelmen resursseista, juurruttamisesta ja kehittämisestä Arjen arkki -sivuilta »

Comments are closed.