Opojen työelämäjakso

Opojen työelämäjaksot lisäävät opinto-ohjaajien työelämätuntemusta, lujittavat verkostoja ja rohkaisevat heitä vahvempaan dialogiin työelämän kanssa. Työelämään tutustuminen sopii koko opetus- ja ohjaushenkilöstölle aikana, jolloin myös ohjaushenkilöstön työ muuttuu entistä työelämä- ja asiakaslähtöisemmäksi.

Oikeaan osuvaa ohjausta -hankkeessa opinto-ohjaajat kävivät tutustumassa eri työpaikkoihin 1 – 5 päivän ajan. Opo hankkii yrityksen esimerkiksi työssäoppimista ohjaavien opettajien tai omien kontaktien avulla. Yritykset valikoituvat sen mukaan mihin opo tarvitsee perehdytystä.

Työelämäjakson jälkeen opinto-ohjaaja kirjaa havaintonsa Webropol-kyselyalustalle ja hyödyntää kokemustaan syntyneinä verkostoina ja oppijoidensa ohjaustilanteissa. Tutustu Webro-kyselyyn tästä»!

Hyvin suunniteltuna ja yhteistyössä suunniteltuna yksittäisten työelämäpäivien havainnointi voisi mahtua opon työn sisään, esim. 1-2 kertaa vuodessa ja/tai tarpeen mukaan. Pieni panostus tuottaa suurta hyötyä, kuten kokeiluun osallistuneiden opojen kyselytuloksista voi lukea.

Lisätietoja:
Merja Paloniemi
etunimi.sukunimi@osao.fi
Oulun seudun ammattiopisto, Oikeaan osuvaa ohjausta -hanke

Comments are closed.