Oppimisen taito -valmennus

Oppimisen taito -tunnit ovat lähteneet liikkeelle elinikäisen oppimisen tarpeesta. Tunteja on perusteltu yhteiskunnan muutoksella, työelämän muutoksella ja oppimaan oppimisen tarpeellisuudella. Näin oppimaan oppiminen parhaiten mielletään osaksi ammattitaitoa.

Oppimisen taito -tuntien onnistumisen edellytyksenä on todettu olevan hyvä luottamus ryhmän ja ohjaajien välillä sekä ohjaajan ja ammattiaineen opettajan yhteinen etukäteissuunnittelu. Oppimisen taito -tunneilla puhutaan kognitiivisista taidoista, joita tarvitaan kaikilla elämän osa-alueilla. Osassa ryhmiä opetus on edennyt ammattiaineen sisältöjen mukaan, osassa on käsitelty ryhmädynamiikassa ilmenneitä haasteita.

Joustavuus oppimisen taito -tuntien toteutuksessa on auttanut myös ohjaajia toteuttamaan ja löytämään aikaa tuntien pitämiselle. Tunneilla käytävät tehtävät ja harjoitukset ovat olleet osittain kirjallisia ja osittain toiminnallisia. Oppimisen taito -tunnit on pyritty aloittamaan syksyllä ja laajuutena on pidetty 20 tuntia ryhmää kohti.

Opiskelijoiden Oppimisen taidot -alkuvaiheen ryhmien toteutuksesta ovat vastanneet yhdessä IE-ohjaajat ja ammatilliset opettajat. Joillekin opiskelijoille oppimistaitovalmennusta on toteutettu yksilöohjauksena. Joillekin opiskelijoille tehtiin dynaaminen arviointi, joka mahdollistaa yksilöllisen pedagogisen tuen. Dynaamisesta arvioinnista saatu palaute koettiin tarpeelliseksi myös ryhmän ohjaajalle ja muille opettajille. Siitä saatiin paljon tietoa opiskelijan tavasta toimia ja ajatella, sekä tukea HOJKS-opiskelijan ohjaukseen. Pedagoginen tukihenkilötoiminta on jo joillakin ammattialoilla vakiintunutta toimintaa. Tuki voi olla koko ryhmälle, yksittäiselle opiskelijalle tai opettajalle. Pedagogista tukea on tarjolla koko lukuvuoden.

Yhteystiedot:
Sari Maunula sari.maunula@amisto.fi

Lue lisää hankehelmen resursseista, juurruttamisesta ja kehittämisestä Arjen arkki -sivuilta »

Comments are closed.