Opsostartti polkuna oppisopimukseen

Opsostartti on Valma-koulutuksessa kokeiltu oppisopimuskoulutukseen ohjaava osio, joka on tarkoitettu ilman ammatillista perustutkintoa oleville oppisopimuksesta kiinnostuneille nuorille. Puolivuotisen koulutuksen aikana opiskelijat tutustuvat mm. työelämän pelisääntöihin ja oppisopimuskoulutukseen sekä ovat työharjoittelussa.

Opsostartti-koulutus toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2014 ja toisen kerran keväällä 2015. Opiskelijat ovat voineet hakeutua Opsostarttiin muiden valmistavien koulutusten kautta. Koulutukseen on voinut hakeutua myös ulkopuolelta, mutta opiskelijoilta on edellytetty osallistumista Valman yhteiseen kaksiviikkoiseen orientaatiovaiheeseen.

Opsostartti on toteutettu Ammattistartti-koulutuksen opetussuunnitelman pohjalta. Koulutus on sisältänyt orientaatiojakson, oppisopimuskoulutukseen ja työelämään perehtymistä, ammatinvalintaa, työnhakuvalmennusta, työharjoittelua sekä yleisiä aineita, kuten matematiikkaa ja englantia. Opsostartin käytyään opiskelija saa 6 lisäpistettä ammatillisen koulutuksen yhteishakuun.

Opettajan työparina oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksolla toimii ohjaaja, joka on opiskelijan tukena niin koulussa kuin työpaikallakin. Ohjaaja on mukana oppitunneilla ja yksilöohjauksessa opiskelijat voivat keskustella hänen kanssaan esimerkiksi tulevaisuuden suunnitteluun tai elämänhallintaan liittyvistä asioista.

Työharjoittelupaikoilla ohjaaja käy tekemässä sopimukset yhdessä työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa. Harjoittelun aikana ohjaaja on yhteydessä niin opiskelijoihin kuin työpaikkaohjaajiin ja tarpeen mukaan käy harjoittelupaikoilla. Harjoittelun lopussa harjoittelupaikalla pidetään loppuarviointikeskustelu, johon osallistuu Opsostartin ohjaaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. Koulutuksen päätyttyä ohjaaja vastaa jälkiohjauksesta ja siirtää koulutuksessa käytettyjä opetusmateriaaleja Moodleen.

Lisätietoja:
Heidi Hakkarainen, Turun kaupungin sivistystoimiala
etunimi.sukunimi@turku.fi, Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso -hanke

Comments are closed.