Pedagoginen iltapäiväkahvi

Opettajille/henkilöstölle suunnattu keskustelu- ja koulutustilaisuus, joka perustuu osittain vapaamuotoiselle pedagogiselle keskustelulle, vuorovaikutukselle ja yhteiselle asioiden jakamiselle. Tilaisuus järjestetään ennalta sovitun aikataulun mukaisesti joko avoimena keskustelutilaisuutena tai tietyn opintoalan kutsumana. Tilaisuuksilla on etukäteen valittu aihe ja alustajaksi pyydetään aina sen mukainen asiantuntija tai alalta asiaan perehtynyt henkilö.

Avoimen tilaisuuden lähtökohtana on, että kukin voi osallistua kiinnostuksen mukaisesti.  Opintoalan järjestämänä he kutsuvat mukaan haluamansa opintoalan/muun henkilöstön.  Mahdollisuus jalostaa esim. Lyncin kautta toteutettavaksi. Tämä edellyttää etukäteismarkkinointia ja ajankohdan huolellista suunnittelua.

Lisätietoja:
Pasi Kallioinen, pasi.kallioinen@sataedu.fi

Comments are closed.