Ryhmänohjaajan työkalupakki

Ryhmänohjaajan työkalupakki pohjautuu Savon koulutuskuntayhtymän Ryhmänohjaajan kansioon pitäen sisällään kuvaukset ryhmänohjaajan roolista ja tehtävistä sekä materiaalia ryhmänohjaustunneille.  Työkalupakissa on välineitä ja aineistoa ryhmä- ja yksilöohjaukseen eri aihealueista. Aineisto sisältää myös tehtäviä opiskelijoille. Opettaja voi muokata tehtäviä ja aineistoja parhaaksi katsomallaan tavalla, siirtää aineistoa omille kursseilleen tai kopioida opiskelijoille jaettavaksi.

Kohderyhmä ovat kaikki ammatillisen peruskoulutuksen ryhmänohjaajat. RO-Moodle sisältää apuvälineitä ryhmänohjauksen tuntien pitämiseen, jolloin kyse ei ole pelkästään ajankohtaisten asioiden hoidosta, vaan opiskelijoiden kasvuprosessiin tukemista. Tavoitteena on myös auttaa ryhmänohjaajaa entistä laajemman työnkuvan hoitamisessa.

Sisältö:

  1. Ryhmänohjaajan tehtävät
  2. Ensimmäinen opintovuosi: Minä oppijana ja ammattialallani
  3. Toinen opintovuosi: ammatillinen kehittyminen ja hyvinvointi
  4. Kolmas opintovuosi: ammattilaisena kehittyminen ja tulevaisuuteen suuntautuminen
  5. Materiaalia kaikille opintovuosille: tietoa, toimintaohjeita ja linkkejä

Ryhmänohjaajan työkalupakki on materiaalikurssi, jolle opiskelijat eivät kirjaudu. Työkalupakista on tuotettu hankkeessa moodleen Savon ammatti- ja aikuisopiston yhteinen kurssipohja, josta voi pyytää kopion ja muokata sen alalle tai oppilaitokseen sopivaksi.

Yhteystiedot:
Anne Nissinen, anne.nissinen@sakky.fi. TATU – tartu tutkintoon!-, Savon ammatti- ja aikuisopisto, liiketalous, Kuopio. Kehittämistyöhön on osallistuneet Kunnolla ammattiin! (ESR) ja Jousto-hankkeet (OPH).

Lue lisää hankehelmen resursseista, juurruttamisesta ja kehittämisestä Arjen arkki -sivuilta »


Ryhmänohjaajan työkalupakki on tehty helpottamaan ja yhtenäistämään Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä ammatillisessa peruskoulutuksessa ryhmänohjaajien työtä. Oppaan tavoitteena on selkeyttää ryhmänohjaajan monia tehtäviä, yhdenmukaistaa käytäntöjä ja antaa ideoita ja työkaluja ryhmän sekä yksittäisen opiskelijan opintojen suunnitelmalliseen etenemiseen, ammatti-identiteetin kasvuun sekä arjen hallintaan.

Ryhmänohjaajan työkalupakki »
Ryhmänohjaajan vuosikello »

Yhteystiedot:
Anne Grön-Keskiniva anne.gron-keskiniva@redu.fi, Saila Peteri saila.peteri@lao.fi, Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Lapissa -hanke

Lue lisää hankehelmen resursseista, juurruttamisesta ja kehittämisestä Arjen arkki -sivuilta »

Comments are closed.