Ryhmänohjaajien koulutus

Ryhmänohjaajien koulutusta voi järjestää monella eri tavalla. Tässä artikkelissa on esitelty niistä muutama.

Ryhmänohjaajien yön yli -koulutus

Uusille ryhmänohjaajille suunnattu koulutus. Koulutuksen teemoina ovat ryhmäytyminen, nuoren kohtaaminen, opiskelijoiden erityistarpeisiin vastaaminen jne.
Koulutus on toteutettu aina yön yli -koulutuksena oppilaitosympäristöstä irtautuen. Ryhmänohjaajille on järjestetty koulutuksen lomaan erilaisia vapaa-ajan toimintoja, jolloin koulutus toimii myös osana ryhmänohjaajien työhyvinvointia.

Tämän tyyppistä koulutusta on järjestetty jo useasti Polkuja läpäisyn tehostamiseen -hankkeen aikana. Kouluttajat ja koulutusten sisällöt muuttuvat ja hioutuvat osallistujien mukaan. Tärkeä näkökulma osaamisen lisäksi on ollut myös ryhmänohjaajien työhyvinvointi.

Lisätietoja:
Anne Eteläaho, anne.etelaaho@kpedu.fi
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Ryhmänohjaajien perehdytysiltapäivä

Aina ei ryhmänohjaajien koulutusta tarvitse järjestää yötä myöden, vaan toisinaan iltapäiväkin riittää. Ylä-Savon ammattiopiston perehdytysiltapäivä on tarkoitettu syksyllä aloittavien ryhmien ryhmänohjaajille, mutta tilaisuuteen ovat voineet osallistua heidän lisäkseen kaikki muutkin, jotka tarvitsevat lisätietoa perehdyttämisestä.

Iltapäivän tavoitteena on yhtenäistää lukuvuoden aloittamisen käytäntöjä ja ryhmänohjauksen toimintatapoja. Sisällöt perehdytysiltapäivään laaditaan kulloinkin ajankohtaisista asioista. Sisältöinä ovat mm. HOPS, HOJKS ja niiden laatiminen, kaksoistutkintoon liittyvät asiat, opiskeluhuolto ja huolenpidon portaat, asuntola-asiat sekä opinto-toimiston asiat, kuten koulumatkatuki tapaturmakorvaukset. Osallistujille kerrotaan, mistä tilaisuuden aikana esitellyt materiaalit ja mallit löytyvät sähköisinä.

Perehdytysiltapäivä tulee olla hyvin suunniteltu, koska lyhyessä ajassa käsitellään paljon asioita.

Lisätietoja:
Terttu Kortelainen, terttu.kortelainen@ysao.fi
TATU – tartu tutkintoon! -hanke, Ylä-Savon ammattiopisto

 

Comments are closed.