Ryhmäyttäminen

Valmis-hankkeessa kehitettyjä ja kokeiltuja ryhmäyttämisen malleja ja materiaaleja on syntynyt niin runsaasti, että päätimme koota ne toisen asteen koulutuksen ryhmäyttämisen aikajanaksi omalle sivustolleen.

Ryhmäyttämisen aikajana -sivusto

banneri_125x125Ryhmäyttämisen sivustolla » materiaalit on jaettu lukuvuosittain ja jokaisella lukuvuodella on oma teemansa. Ryhmäyttämisen aikajanan materiaali soveltuu ryhmän tutustumiseen sekä yhteishengen ja ryhmädynamiikan vahvistamiseen.


Yhteispeli -kortit ryhmäyttämisen tukena

Ryhmäyttämisen pelikortit on tehty madaltamaan ryhmäyttämisen kynnystä. Kortit on jaettu aihealueittain, jotta erilaisten ryhmien kanssa toimimiseen ja erilaisiin tilanteisiin löytyisi vaihtoehtoja. Tunne ryhmään kuulumisesta on jokaiselle tärkeää. Onnistuneet kokemukset ryhmässä voivat vaikuttaa positiivisesti opiskelijan koko elämään. Hyvä ryhmädynamiikka parantaa yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja antaa tukea yksittäisen ryhmäläisen jaksamiseen. Tartu kortteihin avoimin mielin, kokeile ja innostu!

Lataa Yhteispeli -kortit »

 

Comments are closed.