Rytmiä ryhmänohjaukseen

Rytmiä ryhmänohjaukseen -oppaassa kuvataan vertaisoppimisprosessia, jolla on tuettu ryhmänohjaajan vaativaa työtä. Opas palvelee henkilöitä, jotka aikovat oppilaitoksessaan toimia ryhmänohjaajien
vertaisoppimisprosessin vetäjinä. Oppaassa avataan prosessia ilmiönä sekä peilataan teoreettiseen taustaan. Palautelainausten kautta havainnollistetaan osallistujien kokemuksia prosessista.

Lataa Rytmiä ryhmänohjaukseen -opas tästä».

Lisätietoja:
Tuula Lehtonen, etunimi.sukunimi@winnova.fi
Mirva Julkunen, etunimi.sukunimi@winnova.fi
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, JoPesta toimeksi -hanke

Comments are closed.