Sähköinen portfolio osaamisperusteisuuden tukena

Sähköinen portfolio tarjoaa menetelmän ja työkalut osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, joustaviin opintopolkuihin sekä työssäoppimiseen. Se on merkittävä työkalu opiskelijan osaamisen kehittämisessä ja sen näkyväksi tekemisessä. Sen avulla opiskelijoille tuotetaan tietoyhteiskunnan ja työelämän tieto- ja viestintätekniikan valmiuksia ja taitoja toimia sähköisessä mediassa.

Stadin eKampuksessa on kehitetty portfoliotyökalu yhteisenä prosessina opettajien ja opiskelijoiden ideoiden ja innovaatioiden ohjaamana. Yhteisöllisellä ja osallistavalla kehittämisellä on tarkoituksena varmistaa, että työkalu vastaa niin opettajien kuin opiskelijoiden tarpeisiin.  ePortfoliolla vastataan ammatillisen koulutuksen uudistuksiin, kuten ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämiseen ja osaamisperusteisuuteen.

Portfoliopohjaan on suunniteltu opiskelijan oppimiprosessi -malli. Tämä tukee opinnoissa tutkinnon osittain etenemistä ja ATTO-aineiden integroimista ammattiaineisiin ja työssäoppimiseen. Opettajat voivat tiimeittäin tehdä opiskelijoille tueksi tutkinnonosakohtaisia portfoliopohjia. Portfoliopohja on kopioitava pohja, template tai aihio opiskelijan portfoliolle; ikään kuin portfolion pohjapiirustukset. Portfoliopohjassa on valmiina portfolion rakenne. Portfoliopohjia on mallinnettu Polku-hankkeessa. Portfolio voi myös sisältää oppimistehtäviä, joihin vastaamalla opiskelija rakentaa oman portfolionsa. Tämä auttaa erityisesti tukea tarvitsevia opiskelijoita portfolion työstämisessä. Taitavampi opiskelija voi halutessaan suunnitella rakenteen alusta asti itse; tosin usein hänkin pääsee pidemmälle portfoliossaan portfoliopohjan avulla.

Koutsit toimivat tukena portfoliopedagogiikassa, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöissä sekä yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamisessa.

Lisätietoja:
Kirsi Kujanpää, kirsi.kujanpaa@hel.fi
Polku – ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen, Helsingin opetusvirasto

 

Comments are closed.