Some käyttöön

Some käyttöön -prosessi kuvaa vaiheittain sosiaalisen median välineiden käyttöönottoa ja mitä sosiaalisen median sovelluksia voi käyttää milläkin opetuksen ja ophjauksen osa-alueella.

Prosessin kuvaus vaiheittain:

  1. Someiltapäivä (2-3 tuntia), jossa opettajille opastetaan yhden some-välineen (esim. FaceBook, blogi, video, ThingLink, wiki, Pinterest, Padlet, QR-koodit, Instagram) käyttöön ja netikettiin. Iltapäivä herättää yleensä kiinnostuksen välineen hyödyntämiseen pedagogisesti esim. opetuksessa tai kollegojen kanssa, varsinkin, jos kolleegoilla on kokemuksia jaettavana.
  2. Opettajalle tarjotaan mahdollisuutta lisäohjaukseen ja somevälineen käyttöönoton opettamiseen opintoryhmälle.
  3. Opettajan mietittävä mihin pedagogiseen tavoitteeseen liitteyn hän haluaa somevälineen ryhmän käyttöön esim. Facebook ryhmänohjauksen, blogi työssäoppimisen dokumentoinnin ja ohjauksen avuksi. Opettajan suhtauduttava somevälineen käyttöön myös luonnollisesti, samoin kuin esim. kynään tai kirjaan.
  4. Opiskelijaryhmälle kaksi ohjauskertaa: ensimmäinen kerta (n. 3h) kuluu somevälineeseen kirjautumiseen ja käytön opiskelussa. Toinen kerta (1-2 h) muutaman viikon päästä mahdollisten hankaluuksien ja somen lisämahdollisuuksiin perehtymiseen. Kummallakin kerralla muistettava netiketti ja tekijänoikeudet.
  5. Vastuu opiskelijoiden opiskelun ja someohjauksesta mm. palautteen antamisesta siirtyy opettajalle. Opettajalla tukena prosessista tähän saakka vastanneet projektityöntekijä (pedagoginen näkökulma) sekä IT-tuki (IT-osaaminen).

Somen tavoitteena on yhdessä tekemisen ja oppimisen mahdollistaminen. Facebookia ja WhatsAppia on käytetty erityisesti ryhmänohjauksessa ja tiedottamisessa. Blogia ja videota on käytetty yksilöllisten ja joustavien opinpolkujen mahdollistamisessa sekä työssäoppimisen ohjauksessa. Padlet ja wikit ovat olleet vuorovaikutteisen opetuksen apuna ja materiaalipankkeina. ThingLink ja QR-koodit sekä videot käytössä työ- ja käyttöohjeita varten. Pinterestiin on puolestaan kerätty alaan liittyviä tietoja ja linkkejä ”henkilökohtaiseksi” kirjastoksi.

Lue lisää Arjen arkki -sivuilta»

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tarja Koskinen, Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinna
puh. 050 4400483, tarja.koskinen@kktavastia.fi)

Comments are closed.