Todistus osoitetusta osaamisesta

Todistus osoitetusta osaamisesta ohjeistuksineen on kehitetty nuoren työpajalla hankkiman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksessa. Todistus on käännetty myös englanniksi.

Todistus osoitetusta osaamisesta soveltuu erityisesti niiden työpajojen käyttöön, joiden työtehtävät koostuvat pienistä, jopa useiden eri tutkinnonalaojen osioista, joista ei voida muodostaa näyttökokonaisuuksia.

Todistus osoitetusta osaamisesta luovutetaan valmentautujalle pajajakson päättyessä ja hän voi hyödyntää sitä tarpeitaan vastaavalla tavalla.

Valmentautujalla on oikeus tarkistaa hänestä annettavat arviot. Osaamistodistuksen vastaanottaminen ja myöhempi käyttäminen on valmentautujalle vapaaehtoista.

Osaamistodistuksen tavoitteet:

  • Tuoda esiin valmentautujan osaamista monipuolisesti sekä kannustaa häntä opiskelemaan ja oppimaan lisää
  • Dokumentoida pajajakson aikana osoitettu osaaminen siten, että sitä voidaan tunnustaa myöhemmissä opinnoissa sekä opiskelupaikkaa haettaessa
  • Osoittaa valmentautujan ammatillista osaamista myös työnantajille ja tarvittaessa mahdollisille muille toimijoille
  • Motivoida valmentautujaa aktiivisuuteen ja hyviin suorituksiin pajatyöskentelyn aikana sekä antaa hänelle palautetta pajajaksolla suoriutumisesta.

Todistuslomake on sähköinen Word-asiakirja, jota täytetään tekstikenttiin kirjoittamalla sekä monivalintoja rastittamalla (arvosanat). Sanalliset tekstikentät vierivät kirjoitettavan tekstin pituuden mukaan. Valmentautujalla on oikeus tarkistaa hänestä annettavat arviot.

Osaamistodistusta käytetään kaikissa Oulun työpajoissa. Yksilövalmentajat ja työpajaohjaajat on koulutettu todistuksen käyttämiseen.

Lataa osaamistodistus suomeksi tästä».
Lataa osaamistodistus englanniksi tästä»
Lataa osaamistodistuksen ohje tästä ».

Lisätietoja:
Anna-Mari Saarela, etunimi.sukunimi@osao.fi
Oulun seudun ammattiopisto, METKA 3 -hanke

Comments are closed.