Tutkimukset

Läpäisyn tehostamisohjelman tutkimukset ja raportit

 

Tutustu alla oleviin ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman tutkimuksiin ja seurantatutkimusten raportteihin vuosien varrelta.

 

Jukka Vehviläinen:

lapaisyhist_kansiLÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN HISTORIIKKI

muistikuvia ja hyviä käytäntöjä

Tähän julkaisuun on koottu kehittämishankkeiden tuloksista valikoidut hyvien käytäntöjen helmet sekä tehtyihin tutkimuksiin perustuvat keskeiset havainnot ja suositukset. Jukka Vehviläinen osallistui läpäisyn tehostamisen ohjelman laadulliseen seurantaan koko ohjelman ajan.

Lue historiikki tästä »

 


Sakari Ahola, Loretta Saikkonen ja Laura Valkoja-Lähteenmäki:

kansi_140px

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

Arviointiraportti

Raportti on ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamishankkeiden valtakunnallinen vaikuttavuusarviointi. Sen päätavoitteena on selvittää, millaisia vaikutuksia ohjelmalla on ollut ja miten hankkeiden toimet ja niissä kehitetyt uudet käytännöt ovat vaikuttaneet ammatillisen koulutuksen keskeyttämiseen ja läpäisyyn.

Lue Arviointiraportti tästä »


Simo Aho ja Ari Mäkiaho:

167338_koulutus_kannattaa-1_KOULUTUS KANNATTAA!

Toisen asteen koulutuksen läpäisseiden ja keskeyttäneiden myöhemmän työmarkkinamenestyksen vertailu − vuonna 2001 opinnot aloittaneiden 10 vuoden seurantaan perustuva tutkimus
(2015)

Lue Koulutus kannattaa! tästä »


Jukka Vehviläinen ja Marika Koramo:

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

Laadullinen ja määrällinen seuranta vuonna 2014

Seurantatutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa määrällistä ja laadullista tietoa ohjelman etenemisestä ja hankkeessa luoduista toimintamalleista. Raportti sisältää arvioita läpäisyhankkeiden toiminnasta, hankkeessa luoduista toimintamalleista ja hankkeen vaikutuksista. Raportti sisältää myös kehittämisehdotuksia ja johtopäätöksiä läpäisyn edistämiseksi.
(2015)

Lue laadullinen ja määrällinen seuranta tästä »


Jukka Vehviläinen:

988971_Ammatillisen_koulutuksen_läpäisy_verkkoon.inddAMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

Seurantatutkimuksen raportti 2013

Valtakunnallisen läpäisyn tehostamisohjelman seurantatutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa opintojen läpäisyä edistävistä tekijöistä, keskeyttämisen syistä ja läpäisyhankkeissa toteutettujen toimenpiteiden tuloksista. Raportti sisältää tietoa läpäisyhankkeissa kehitetyistä pedagogisista ratkaisuista sekä ohjauksen, opiskelijahuollon, monialaisen yhteistyön toimintamalleista ja oppimisympäristöjen kehittämisestä.
(2014)

Lue seurantatutkimuksen raportti tästä »


Salla Hurnonen ja Juhani Pirttiniemi:

Lapaisyn_tehostamisohjelman_seuranta_2011_2013_kansiAmmatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seuranta 2011−2013

Tässä läpäisyn tehostamisohjelman määrällisessä seurantatutkimuksessa selvitetään ja kuvataan ohjelmassa mukana olevien koulutuksen järjestäjien opiskelijamääriä ja eroprosentteja eri taustamuuttujien mukaan. Lisäksi tutkitaan riskiryhmiä ja nostetaan esille erityisiä havaintoja.
(2014)

Lue seurantatutkimuksen raportti tästä »


Simo Aho ja Ari Mäkiaho:

988974_Läpäisy_ja_keskeyttäminen.inddTOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN LÄPÄISY JA KESKEYTTÄMINEN

Vuosina 2001 ja 2006 toisen asteen opinnot aloittaneiden seurantatutkimus

Tutkimus liittyy ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelmaan ja on toteutettu Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksessa. Päätavoitteina on selvittää toisen asteen koulutuksen keskeyttämisen yleisyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä seurata, mikä oli keskeyttäneiden elämäntilanne myöhemmin muihin verrattuna. Tutkimus perustuu eri hallinnollisten rekisterien tietoja yhdistämällä muodostettuihin laajoihin edustaviin aineistoihin.
(2014)

Lue tutkimus tästä »


Jukka Vehviläinen ja Marika Koramo:

Lapaisyn_tehostamisohjelma_vuosina_2011_2012AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA VUOSINA 2011–2012

Seurantatutkimuksen raportti

Valtakunnallisen läpäisyn tehostamisohjelman seurantatutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa opintojen läpäisyä edistävistä tekijöistä ja keskeyttämisen syistä, arvioida läpäisyhankkeita sekä kehittää opintojen läpäisyyn ja keskeyttämiseen liittyvää seurantaa. Tutkimusraportti sisältää myös monipuolista tietoa läpäisyhankkeissa kehitetyistä pedagogisista ratkaisuista, ohjauksen, opiskelijahuollon, monialaisen yhteistyön toimintamalleista ja oppimisympäristöjen kehittämisestä sekä läpäisyhankkeiden vaikutuksista.
(2013)

Lue seurantatutkimuksen raportti tästä »

Comments are closed.