Tutkinnon osien vähimmäistavoitteet

Opintojen keskeyttämisiä ehkäisee opiskelutavoitteiden konkreettisuus ja realistisuus. T1-tason saavuttaminen on syytä avata ja konkretisoida, jotta tavoitteet olisivat riittävän selkeät sekä opiskelijoille että opettajille.

Opiskelijoiden keskeyttämisen yhdeksi merkittäväksi syyksi on todettu opintojen tavoitteiden konkreettisuuksien sekä realistisuuden puute. Monella edellisen syyn vuoksi keskeyttäneellä olisi ollut realistinen mahdollisuus T1 -tason osaamiseen. Tämä tarkoittaa, että T1 -tason tavoitteet eivät ole olleet täysin ymmärrettäviä opiskelijalle ja/tai opettajalle tai on lähdetty tavoittelemaan epärealistisia tavoitteita. Vähimmäistavoitteet tullaan luomaan konkreettisten töiden kautta, joilla vastataan kysymykseen, että mitä minun tulee tehdä/oppia jotta saavutan T1 -tason osaamisen. Ne ovat opetussuunnitelman tavoitteiden pohjalta laadittuja konkreettisia töitä sekä niiden toteuttamistapoja ja ohjeistuksia. Näin luodaan opiskelijoille tavoitteiden mukaista motivoitua ja sitoutuvaa opiskelua.

Ensimmäinen vaihe on vähimmäistavoitekeskustelut opettajien kanssa, toisessa vaiheessa keskustelut tuotteistetaan konkreettisiksi menetelmiksi ja töiksi sekä ammattiosaamisen näyttöjen päivittäminen vastaamaan ja kolmanneksi toteutus.

Lisätietoja:
Pasi Kallioinen
Satakunnan koulutuskuntayhtymä / Sataedu
pasi.kallioinen@sataedu.fi

Comments are closed.