Tutoropettaja

Tutoropettaja on henkilö, joka toimii ammatinopettajan työparina ja opiskelijoiden tukihenkilönä. Tutoropettajan ei tarvitse olla kyseisen alan asiantuntija, vaan ihminen, joka on innostunut nuorten elämästä ja luo helposti yhteyden nuoriin.

Luottamuksellisen suhteen luomisen jälkeen tutoropettaja on toiminut ikään kuin ryhmän isä- tai äitihahmona luoden yhteishenkeä ja käymällä opiskelijoiden kanssa niin yksilö- tai ryhmämuotoisia tukikeskusteluja. Tutoropettajan tuki ja kannustus on auttanut opiskelijoita mahdollisten opiskelun ja oman elämän karikoiden yli.

Tutoropettaja on ollut mukana tunneilla niin luokassa kuin työsalissakin. Hän on tukenut ja kannustanut opiskelijoita ammatinopettajan antamissa tehtävissä. Lisäksi hän on tukenut rästitehtävissä sekä suunnitellut opiskelijan kanssa rästien suoritusaikataulua.

Tutor-opettaja on tehnyt päivittäin yhteistyötä opiskleijoiden, opetus- ja ohjaushenkilöstön, opiskelijahuollon sekä vanhempien kanssa. Kokeillussa mallissa opiskelijoiden on mm. pitänyt ilmoittaa poissaoloistaan myös tutoropettajalle, joka on tarvittaessa puuttunut niihin välittömästi.

Yhteystiedot:
Anna Mäkelä, tutor-opettaja
Sasky/Ammatti-instituutti Iisakki
anna.makela@sasky.fi

Comments are closed.