TYKY-passi käyttöön

Kuvaus Savon aikuis- ja ammattiopiston työkykypassin käyttöönoton toteutusmallista.

Savon ammatti- ja aikuisopistossa tehtiin syksyllä 2014 päätös työkykypassin käyttöönotosta. Suunnitteluryhmä kokoontui syksyllä neljä kertaa ja tuloksena oli kuvaus työkykypassist ja suorittamisen tavoista. TYKY-passia esiteltiin eri tutkintoaloile syksyllä 2015 kaikissa yksiköissä järjestetyissä roadshow-tilaisuuksissa.

Työkykypassia ei SAKKY:ssä lukita tiettyihin tutkinnon osiin primuksessa, joten opiskelija voi aloittaa suorittamisen omaan tahtiinsa. Työkykypassin suorittamisen mahdollisuus kirjataan tutkintokohtaisen opetussuunnitelman alkuun lyhyesti: mitä tarkoittaa, mikä on hyöty opiskelijalle. Työkykypassista tulee tutkintotodistukseen merkintä ja siitä saa todistuksen erillisenä liitteenä.

Opiskelijat voivat HOPS-keskustelussa päättää suorittavatko työkykypassia ja tätä varten SAKKY:n Wilma-asiantuntijan kanssa HOPS-alustalle on tehty valintaruutu työkykypassia varten. Wilman eHopsiin lukusuunnitelman on lisätty työkykypassin eri osa-alueet, jota klikkaamalla avautuu lomake, joka sisältää kohdat suoritussuunnitelmalle, itsearvioinnille, arvioijan palautteelle, osaamisen tunnustamiselle, suoritusmerkinnälle.

Tiedottaminen

Työkykypassista tiedottaminen on edennyt SAKKY:ssä seuraavasti:

  • pedagoginenkehittäjä tiedottanut ops-ohjaajia ja johtoa (SAKU ry:n materiaalit)
  • Tatu-tiimeissä viety asiaa eteenpäin
  • opiskelijahuollon koordinaattori tiedottanut terveydenhoitajia ja opiskeluhuollon henkilöstöä
  • työelämäyhteistyö: Työpaikkaohjaajien koulutuksiin sisällöksi (moodle)
  • Syksyllä 2015 henkilöstön koulutus 11 tilaisuutta, osallistujia 120
  • Wilmaan laadittu tiedote opiskelijoille ja huoltajille (julkaisu henkilöstön koulutusten jälkeen)
  • SAKKY.fi-sivuille laadittu info (julkaisu henkilöstön koulutuksen jälkeen)

Liitteestä selviää, miten työkykypassin suorittaminen opiskelijan osalta käytännössä tarkoittaa. Liitteestä löytyy myös työkykypassin käyttöönoton prosessikuvaus.

Lisätietoja:
Päivi Virtaharju, etunimi.sukunimi@sakky.fi
Ritva Ylitervo, etunimi.sukunimi@sakky.fi
Savon koulutuskuntayhtymä, TATU – hanke

Comments are closed.