Työllistymisilta

Työllistymisilta on erityisopiskelijoille ja heidän huoltajilleen suunnattu tilaisuus, jonka tavoitteena on luoda jo opiskeluaikana yhteys opiskelijan ja työllistymistä tukevien tahojen välille.

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymiseen on olemassa monia eri tukimuotoja, mutta niistä tai tukea antavista tahoista on hajanaista. Työllistymmisillan tavoitteena on saada aikaan opiskeluaikainen yhteys opiskelijan ja työllistymistä tukevien tahojen välille sekä antaa tietoa niistä tukitoimista, joilla voisi toteutua tuettu työllistyminen. Kohderyhmänä ovat erityisopiskelijat sekä heidän huoltajansa.

Illan aloittaa erityisopetuksesta vastaava opettaja, joka kertoo yleisesti erityisopetuksesta, sen tavoitteista sekä arvioinnista. Muina alustajina voi olla esim. vammaispalvelukeskuksen ja TE-toimiston tuetun työllistymisen edustajat. He kertovat, ketkä voivat saada mitäkin tukea, miten niitä tulee hakea sekä muita käytännön asioita tuesta. Suurin osa ajasta varataan kysymyksille sekä avoimelle keskustelulle. Keskusteluihin kannattaa pyytää myös työnantajien edustajia sekä vastaavassa tilanteessa aikaisemmin olleita valmistuneita opiskelijoita.

Työllistymisiltoja ei välttämättä tarvitse järjestää joka vuosi, vaan sen voisi pitää joka toinen vuosi, jolloinj tilaisuuteen kutsuttaisiin kaksi vuosiluokkaa kerralla.

Lisätietoja:
Pasi Kallioinen
Satakunnan kky / Sataedu
pasi.kallioinen@sataedu.fi

Comments are closed.