Valman toteuttaminen eri paikkakunnilla

Valmentavien koulutusten järjestäminen eri paikkakunnilla, lähellä opiskelijoita, on havaittu hyväksi nuorisotakuun työkaluksi silloin, kun koulutuksen järjestäjä toimii maantieteellisesti laajalla alueella.

Valmentava koulutus (aiemmin valmistavat koulutukset) on suunnattu nuorille, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai niille, jotka eivät ole päässeet opiskelemaan haluamalleen alalle. Se on vaihtoehto myös opiskelijoille, jotka keskeyttävät ammatilliset tai lukio-opinnot. Valma on myös nuorille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä, ja nuorille, joilla ei ole mitään muuta opiskelupaikkaa.

Maakunnissa toimivat Valma-ryhmät vastaavat nuorisotakuuseen. Paikkakunnilla on lähellä nuorta paikka, minne mennä suunnittelemaan tulevia opintoja ja elämän suuntaa. Myös maakunnan opetusyksiköiden keskeyttäneille on aina lähellä paikka, minne jatkaa, jos ammatilliset opinnot syystä tai toisesta keskeytyvät.

Uuden toiminnan käynnistäminen uudelle paikkakunnalle vaatii tietysti myös resursseja. Se voi vaatia kokonaan uuden ohjaajan tai opettajan, joka alkaa vetää uutta ryhmää. Resursoidessa on lisäksi huomioitava, että valmentavan koulutuksen verkostoituminen alueen muiden toimijoiden kanssa on erittäin tärkeää nuoren jatkon kannalta.

Jos suunnittelet valmentavan koulutuksen laajentamista, kysy kokemuksia ja toimintamalleja Sedusta, virpi.lammassaari@sedu.fi.

Comments are closed.